Advokatvirksomhed

Beskikkelse

Anne Mette Ovesen afløser advokat Peer Johnsen, der afleverede sin bestalling i efteråret. I Hjørring Retskreds er der syv advokater, der har en beskikkelse. Man indgår i en vagtplan med weekendvagter. En beskikkelse udløber, når man bliver 70 år. Når man er beskikket, kan man ikke trække sig ud af en sag, med mindre, der indtræffer habilitetsproblemer, eller der kommer en kurre på tråden mellem parterne. Beskikkelsen gælder også landsretten. Beskikkelse betyder, at hvis en klient skal have en forsvarer, og vedkommende ikke peger på en bestemt person, så udpeger retten en beskikket forsvarer til at varetage klientens interesser. Man kan godt blive frataget sin beskikkelse. Som beskikket forsvarer er man altid sikret sit honorar. Hvis klienten ikke kan betale, træder det offentlige til. Det offentlige kan så kræve pengene ind af vedkommende senere.