EMNER

Beskyt din gode idé og scor gevinsten selv

Der gøres mange gode opfindelser rundt omkring i de danske hjem.

Har du fået en god idé eller fundet et godt navn til din virksomhed, er det vigtigt, at du sørger for at beskytte idéen eller navnet mod andres udnyttelse. Ellers risikerer du, at andre – og ikke dig selv – får glæde af idéen og får den økonomiske gevinst. Du skal derfor allerede fra starten lægge en plan for en registrering af dine rettigheder, så døren lukkes for dine konkurrenter. Rettighederne kan både omfatte en egentlig opfindelse – dvs. et produkt, som har nogle specielle tekniske egenskaber – men også selve produktets udseende/design eller måske selve navnet på produktet eller din virksomhed - dvs. varemærket. Fælles for rettighederne er, at de betegnes immaterielle rettigheder fordi selve beskyttelsen knytter sig til noget ikke-håndgribeligt i modsætning til rettigheder til materielle aktiver som eksempelvis en bil eller en ejendom. Den samme genstand kan endog være beskyttet immaterielretligt to gange. For eksempel vil en maskine til påsætning af kapsler på sodavandsflasker kunne patentbeskyttes (funktionen) samtidig med at designet på maskinen designbeskyttes (udseendet). Selvom der er forskel på de traditionelle rettigheder og de immaterielle rettigheder, så er der også mange fællestræk. De immaterielle rettigheder kan derfor også overdrages, pantsættes eller afskrives. Hvis du har ejendomsretten over en bil, kan du bl.a. vælge om du vil køre i bilen, udlåne bilen eller sælge bilen. Ejendomsretten over en immateriel rettighed indebærer derimod, at du kan forhindre andres brug – dvs. det er en forbudsret og en eksklusivret for dig som ejer. En ansøgning om en registrering af rettigheder indsendes til Patent – og Varemærkestyrelsen, som undersøger, om der er registreringshindringer. Det kunne for eksempel være, at der allerede var registreret en ret, som er identisk med retten, der nu ansøges om. Med andre ord er der altså et nyhedskrav, hvorfor du for eksempel ikke kan få patent på kapselmaskinen, hvis der på ansøgningstidspunktet allerede er en anden, som har opfundet idéen og har fået den registreret. Viste du således naboen opfindelsen ugen, før du indsendte ansøgningen, så kan naboen nå at få patent på idéen før dig og derved afskære, at du som den egentlige opfinder kan udnytte og sælge din opfindelse. Har du derfor fået en rigtig god idé eller fundet det helt rigtige navn til din virksomhed, så er det altså yderst vigtigt, at du sørger for at sikre sin ret, inden du sætter gang i produktionen og offentliggørelsen. Sover du i timen, er det næsten helt sikkert, at en konkurrent står på spring for at sikre sig retten i stedet for dig. Uretfærdigt – men lige efter bogen!