Beskytter 24 års-reglen?

Vi lever i en verden, hvor unges fremtid ofte baseres på, at de rejser ud i et år eller flere for at uddanne sig. En udvikling alle støtter.

Uddannelse 1. september 2004 22:23

Når man er ung og møder andre i sin færden rundt i verden, så kan man risikere at forelske sig, og beslutte sig for at ville leve sammen. Og her opstår problemet, de unge må ikke bo i Danmark. Skal de leve med deres ægtefælle, skal det foregå i udlandet. Det giver store problemer for de unge, det rammer og det danske samfund mister muligheden for at drage nytte af de investeringer, samfundet har spenderet på den enkelte unges uddannelse. Det er på alle måder en dårlig situation regeringen har bragt os alle i. Reglen forsvares med ønsket om at forhindre tvangsægteskaber - jeg tvivler blot på, at denne regel reelt beskytter de udsatte unge. Ingen kan acceptere, at unge tvinges, hverken direkte eller indirekte, til at indgå et ægteskab. Men de midler, der skal bruges for at forhindre denne tvang skal være brugbare og beskytte reelt. Det er en menneskeret selv at vælge sin ægtefælle. Det skal hverken stat eller forældre bestemme. Men spørgsmålet er, om 24 års-reglen beskytter? Jeg hører således, at der er ved at starte en ny trafik. Familierne bosat i Danmark, tager kontakt med venner eller andre familiemedlemmer i et andet EU-land, for der at indgå aftale om deres barns fremtidige ægtefælle. Og her forhindrer 24 års-reglen ikke evt. tvang! Men hvad gør man så? I SF har vi diskuteret problemet i adskillige år og har da også nogle bud. Vi ønsker straffeloven ændret, således at det klart fremgår, at det er strafbart på nogen måde at tvinge sit barn til at indgå ægteskab. Og så ønsker vi at de sager, hvor tvang afsløres, bringes for domstolen, så andre med samme overvejelser kan se at det har konsekvenser. Vi ønsker effektive oplysningskampagner. Vi ønsker at samtlige ungdomsuddannelsessteder skal have en konkret politik på området, hvor alle unge kan få klar besked om, hvem man skal henvende sig til på skolen, og få den fornødne hjælp og vejledning, hvis familien er i gang med at arrangere et tvangsægteskab. Vi ønsker, at alle kommuner har en rådgiver, der har relevant uddannelse og viden om andre kulturer, og som er i stand til at mægle i familien. Lykkes mægling ikke, skal de unge have tilbud om at bo et andet sted - som kan være skjult for familien. Disse forslag kan måske ikke sælges i en sætning, hvad regeringen ynder, omvendt er det forslag som reelt kan forhindre tvangsægteskaber - og det er SF's mål.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...