Lokalpolitik

Beskyttet natur fortsat i lokalplan

Der gøres ekstra opmærksom på begrænset brug

ASTRUP:Både ved annonceringen og ved skødeskrivningen vil købere af de nye jordbrugsparceller ved Kærvej bliver gjort opmærksom på hvilke begrænsninger, der gælder for beskyttet natur. Det bliver formentlig udgangen på lokalplan-proceduren, når kommunalbestyrelsen på mandag vedtager lokalplanen for området. - Vi har lyttet til nogle af Danmarks Naturfredningsforenings bemærkninger, der er bange for at få et for intensivt landbrug, siger borgmester Søren Risager (V) efter et økonomiudvalgsmøde, hvor ialt fem indsigelser imod lokalplanen blev diskuteret. Blandt dem indsigelsen fra DNs lokalkomite i Sindal, der finder det uheldigt og unødvendigt at lade beskyttet natur indgå i de enkelte jordbrugsparceller. Et synspunkt lokalformand Jakob Kofoed tidligere også har givet udtryk for i NORDJYSKE. På den ene parcel indeholder det jordbrugsmæssige areal næsten kun beskyttet kultureng/overdrev, og derfor foreslår DN, at der kun udstykkes tre parceller, men det vil økonomiudvalget ikke gå ind for. Derimod vil udvalget imødekomme en anden indsigelse fra et par naboer, der mener at lokalplanen vil afskære dem fra at fortsat at benytte et lille skovområde, der ligger i et hjørne af lokalplanområdet. De foreslår selv at en sti flyttes til øst om skovområdet, og sådan bliver det sikkert. Ligeledes foreslår de skoven bliver et kommunalt ejet friområde. - Vi er eventuelt villige til at købe arealet med skoven, da vi synes det er vigtigt for området, at der er små områder med uberørt natur og skov, skriver John Lilholt og Jonna Jacobsen derefter i deres brev til planlægningssekretariatet. En af de interesserede købere ønsket lokalplanen ændret til, at der kan opføres et halvandet plans hus i byggefeltet og det anbefaler økonomiudvalget kommer med i lokalplanen. To andre indsigelser kan ikke imødekommes, men ifølge borgmesteren vil man tage en snak med en lodsejer på den eksisterende del af Kærvej, som har nogle indvendinger omkring en hæk. Sideløbende med lokalplan-proceduren har der været stor interesse for de op til en hektar store jordbrugsparceller. - Nogle ringer både tidligt og sent for at høre om muligheden, siger Søren Risager. Derfor sætter kommunen skub i byggemodningen af området, der ligger umiddelbart øst for Kærvej, og økonomiudvalget vil frigivet 395.000 kr. til det formål. Prisen på de fire jordbrugsparceller fastsættes til 22 kroner pr. kvadratmeter for det areal, der forbliver landzone, mens prisen i byggefeltet, der overføres til byzone, bliver på 120 kroner pr. kvadratmeter.