Færdselsforseelser

Beslaglagt BMW en varm kartoffel

Efter mere end 100 overtrædelser af færdselsloven og en kæmpe stak bøder har Aalborg Politi fået nok af en ung aalborgensers udskejelser i trafikken. Derfor har politiet nu beslaglagt den bil, som den 21-årige benytter.

Sagen er blevet en prøveklud for, hvad der skal til, for at politiet kan beslaglægge en bil. Den unge mand er selvsagt ikke tilfreds og har protesteret over indgrebet, der kan ende med, at han aldrig mere kommer til at sidde bag rattet i sin brors BMW 320 coupé igen. Foreløbig har den unge mand dog hevet en halv sejr hjem. I ugen, der gik, afsagde byretten i Aalborg nemlig kendelse om, at politiet ikke har lov til at beslaglægge bilen. Men da der er tale om en prøvesag, har retten givet politiets kæremål til Vestre Landsret opsættende virkning. Advokaten for den unge bilist har omvendt kæret byrettens beslutning om opsættende virkning. Brors "bimmer" Den 21-årige er de seneste fem år blevet snuppet i alt 107 gange for ulovlige kørsler i sin brors bil, som han har fået stillet til rådighed. Men det samlede antal overtrædelser er langt højere, for flere af kørslerne tæller flere forseelser. Politiets formål er at få afprøvet, om færdselslovens paragraf 133 a kan tages i brug. Den siger, at "ved særlig grove eller gentagne overtrædelser af færdselsloven kan der ske konfiskation af det ved overtrædelsen anvendte motorkøretøj, såfremt det anses for påkrævet at forebygge yderligere overtrædelser af færdselsloven, og såfremt konfiskationen ikke er urimelig". Paragraffen har hidtil kun været anvendt i sager med spritbilister, som trods talrige domme bliver ved at med at køre bil. Men Aalborg Politis opfattelse er, at paragraffen også kan bruges mod bilister, der blæser på færdselsreglerne gang på gang. Og i den konkrete sag mener politiet, at den unge mand tydeligt har signaleret, at han ikke har nogen planer om at være en lovlydig trafikant. Kører råddent Den 21-årige er ikke belastet af spritkørsel, men er hos politiet berygtet for at køre "råddent". Et udtryk der blandt andet dækker over ulovlige u-vendinger, hjulspin, kørsel uden sele og kørsel i bil, selv om han var frakendt kørekortet. Det har de seneste fem år indbragt ham et hav af færdselsbøder, som han for en dels vedkommende har afsonet med et ophold bag lås og slå. Men statskassen har stadig penge til gode. - Hvis vi får medhold i landsretten, håber vi at få sat en stopper for hans ulovligheder i trafikken. Det har tilsyneladende ikke hjulpet, at den unge mand på et tidspunkt blev frakendt kørekortet. Da han fik det igen, fortsatte lovovertrædelserne, siger politiassessor Merete Dresager fra Aalborg Politi. Vestre Landsret ventes at behandle klagen over beslaglæggelsen i den kommende uge.

Forsiden