Beslaglagte bilag tilbage til bilhandler

Torben Jensen håber på en snarlig afklaring med SKAT om sigtelse eller ej for overtrædelse af loven om registreringsafgift ved parallelimport.

In­de­ha­ver Tor­ben Jen­sen i sit værk­sted i Nør­ag­er. Ar­kiv­fo­to: Lars Pau­li

In­de­ha­ver Tor­ben Jen­sen i sit værk­sted i Nør­ag­er. Ar­kiv­fo­to: Lars Pau­li

Autoforhandler Torben Jensen i Nørager har allerede dagen efter SKAT's storstilede razzia på hans autoværksted i Nørager med politiassistance været i kontakt med SKAT Aalborg for at få udleveret en del af de beslaglagte bilag fra regnskabsafdelingen. - Det var simpelthen nødvendigt for den fortsatte daglige drift af autoværkstedet at få nogle af papirerne udleveret igen, og det skete i et godt samarbejde helt uden problemer, forklarer Torben Jensen. Alligevel vil han gerne hurtigst muligt have svar på, hvorvidt SKAT vil rejse en sigtelse mod ham eller ej for overtrædelse af loven om betaling af registreringsafgift på 400 parallelimporterede nye Seat Toledo biler af type 1,6 fra Spanien for et år siden til videresalg i Danmark.