Beslut jer - nu

Der er gang i opvarmningen til infrastrukturkommisionens store trafikrapport, som udkommer torsdag 10.1. Der er tilsyneladende lækket interessante konklusioner fra rapporten.

NORDJYSKE¿s forsidehistorie søndag 6.1. om en mere effektiv brug af vejbaner ved Limfjordstunnelen, serverede endnu et argument for en østløsning på en sølvbakke. Det lader således til, at infrastrukturkommisionen har øje på og ovenikøbet ekstra fokus på et intelligent transportssystem (ITS), der kan lette kapicitetsproblemerne over Limfjorden. Et system, som er i anvendelse andre steder i Europa, som de fleste, der kører sydpå, kender, og som fungerer med stor succes. Et system, der kan skifte kørselsretninger efter behov. Det er jo indlysende, at man bør udnytte, at der i de nordgående spor ikke er nævneværdig trafik om morgenen, og ligeledes minimal trafik i de sydgående spor om eftermiddagen. Samlet set handler det ovenikøbet kun om nogen få timer alt i alt, hvor der er belastning på vejnettet omkring Limfkordskrydsningen. At der så sideløbende med en smidiggørelse af vejnettet, ville kunne konstateres miljømæssige gevinster i form af mindre CO2-udledning, er vel også værd at tage med, i en tid hvor klima og miljøproblemer er et af tidens allerstørste problematikker. I NORDJYSKE¿s erhvervsektion 6.1. kan vi desuden læse, hvordan en øget og mere miljøvenlig søtransport kan aflaste vejene. Hvis vi så samtidig lokalt begynder at koncentrere os om den kollektive trafik, bus, skinnenet etc. og samtidig giver cyklisterne bedre vilkår, synes jeg det begynder at se rigtig fornuftigt ud. Når kommisionen på torsdag udkommer med hele rapporten, lader det ikke til, at den vil pege på nogen bestemt linjeføring over Limfjorden. Vi kan så forudse endnu et hundeslagsmål mellem politikere, erhvervsfolk, miljøorganisationer, netværk, borgere etc. Under alle omstændigheder bør der snart træffes en eller anden form for beslutning. Det skylder man borgerne. Kommisionens fokusering på ITS systemet gør måske, sammen med alle de andre østargumenter, det hele meget lettere for politikerne!