Beslutning om 7. klasser står ikke til at ændre

Skoledere i fuld gang med at orientere sjetteklasserne, og det gør de ret i, mener udvalgspolitikere

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Bymarksskolen i Hobro må sammen med ni landsbyskoler vinke farvel til syvende klasse Arkivfoto: Hans Christian Jacobsen

MARIAGERFJORD:Overbygningsskolerne i Mariagerfjord Kommune handler helt åbenlyst i tiltro til, at spørgsmålet om de kommende syvende klassers placering allerede er en uomtvistelig kendsgerning. Og det gør de ret i, mener Lisbet Toft (S), som er næstformand i børne- og familieudvalget. - Beslutningen står fast. De nuværende sjetteklasser skal flyttes efter sommerferien, insisterer Lisbet Toft og tilføjer: - Besparelsen på en lille million kroner ligger allerede i budgettet, som hele byrådet står bag. Og vores skolechef har været rundt på skolerne og orientere lederne. Synspunktet støttes af udvalgsformand Jørgen Pontoppidan (V): - Der skal markante ting på bordet, hvis byrådet skal ændre holdning, vurderer han. Ikke desto mindre venter der til foråret en høringsfase med mulighed for - i princippet - at påvirke politikerne. Det sker, når styrelsesvedtægten for skolevæsenet til foråret sendes til udtalelse hos skolebestyrelserne. Skolerne informerer Skolerne har allerede taget hul på at informere forældre og børn i sjetteklasserne om, hvor de skal gå i skole efter sommerferien. Og taget for givet, at børnene fra landsbyskolerne og Bymarksskolen efter sjette klasse fortsætter i en af de store byskoler. Arden Skole inviterer nuværende sjetteklasseforældre fra Astrup, Rostrup, Vebbestrup og Oue til orienteringsmøde 19. februar. Men allerede torsdag i sidste uge orienterede Nordre Skole 35 fremmødte forældre - fortrinsvis fra sjette klasse, men også syvende klasse fra Valsgaard. Valsgaard-børnene skal fremover gå i overbygningsskole på Nordre Skole - mod hidtil Arden Skole. To dage tidligere, 16. januar, blev Valsgaard-børnene fra samme årgange orienteret. - Vi har helt klart ageret på, at beslutningen er truffet og situationen om sjette klassernes fremtid afklaret, bekræfter viceskoleinspektør Svend Skifter Andersen. Også på Rosendalskolen har man allerede taget hul på orienteringsmøderne. Blot med omvendt fortegn. På invitation fra Hvilsom Skole orienterede skoleinspektør Flemming Jørgensen både børn og forældre i sjette og syvende klasse. - Vi kan jo ikke begynde at planlægge et skoleår i april. Det har vi handlet ud fra. Men jeg opfattede bestemt også sagen som afgjort, siger Rosendalskolens leder. - Skolerne agerer forståeligt nok ud fra, at beslutningen står fast. For vi har unægtelig været sent ude i denne sag. Den er ikke blevet håndteret på den mest elegante måde, indrømmer udvalgsformand Jørgen Pontoppidan. Under tidspres - Tiden har været knap. Men som politikere er vi blevet sat på den utaknemmelige opgave at skulle finde disse besparelser. Netop derfor er det også vigtigt, at sagen forbliver i udvalget, og at vi ikke begynder at sende signaler om, at beslutningen kan ændres, for det kan den efter min mening ikke, advarer Lisbet Toft. Skolebestyrelserne havde i øvrigt mulighed for at udtale sig om indholdet i brevet i en slags midtvejshøring med frist til 10. januar. Kun et fåtal af de 15 berørte skolebestyrelser gjorde brug af deres ret. Nogle afholdt sig angiveligt ud fra den erkendelse, at løbet var kørt. Noget kunne tyde på, at de får ret - også når syvendeklasse-problematikken indgår i det forslag til styrelsesvedtægt, der fremlægges til foråret. I aften i byrådssalen i Hadsund tager Mariagerfjord Byråd stilling til et forslag fra Kim Laursen (V) om at udskyde beslutningen om syvendeklasserne et år af hensyn til tidspresset. Hverken Lisbet Toft eller Jørgen Pontoppidan støtter forslaget.