Beslutning om skoler står fortsat ved magt

Venstres Elsebeth Nielsen fik ikke flertal for forslag om igen at se på overflytningen af overbygningselever fra Bedsted og Vestervig

Hurup Skole skal modtage overbygningselever fra Vestervig og Bedsted fra næste skoleår. Arkivfoto: Peter Mørk

Hurup Skole skal modtage overbygningselever fra Vestervig og Bedsted fra næste skoleår. Arkivfoto: Peter Mørk

Der er udtrykt megen bekymring over flytningen af overbygningseleverne fra skolerne i Bedste og Vestervig til Hurup Skole ligesom der også er politisk uenighed om flytningen. Sådan begrundede venstres Elsebeth Nielsen et ønske om igen at få Thisted Byråd til at se på sagen om overflytningen af overbygningseleverne fra Bedsted og Vestervig til Hurup skole fra det næste skoleår. Sagen var på dagsordenen, men den blev ikke gjort til genstand for en egentlig debat inden et flertal i byrådet på 13 mod 12 besluttede, at sagens ikke skal være genstand for endnu en behandling i byrådet. - Går byrådet ind i sagen, kan det kompromittere en tidligere udvalgsbeslutning, sagde borgmester Lene Kjelgaard (V), inden hun bad Elsebeth Nielsen argumentere for, at sagen skulle op i byrådet. Der var således fra start lagt op til en beslutning i to trin. Det første, spørgsmålet om sagen i det hele taget skulle drøftes i byrådet, kunne ikke samle flertal - og dermed var der ikke grundlag for at gå et skridt videre og starte en byrådsdebat om overflytning af elverne. - Må jeg kommentere, spurgte Jens Kr. Yde (K) inden de beslutninger var truffet. Hen erklærede sig enig i, at beslutningen om at samle eleverne i Hurup er truffet og at den videre beslutningsproces ligger hos børne- og familieudvalget. Forceret udvikling - Byrådet har allerede haft en lang debat om plads og ressourcer og vi gav hinanden håndslag på at sige "nej" til udgifter til mursten og brædder og at udflytningen ikke skal være forbundet med udgifter, sagde Jens Kr. Yde. Efter den beslutning var der startet en proces, som med Jens Kr. Ydes ord havde "forceret" en udvikling og startet en debat udenfor den politiske beslutningsproces. - Jeg er ikke sikker på, at der er ressourcer til en flytning nu. Det er forceret og bør give anledning til overvejelser om sagen skal tilbage til udvalget, sagde Jens Kr. Yde inden byrådsflertallet definitivt havde sagt nej til den mulighed. - Vi har allerede truffet en politisk beslutning i sagen. Den skal vi ikke begynde at røre ved, sagde Ulla Vestergaard, socialdemokratisk gruppeformand.