Natur

Beslutningstagere med fokus på kommende nationalpark

Mens der ventes, spredes information om Nationalpark Thy til flere og flere THY: - Vi er tæt på en beslutningsfase om de danske nationalparker. Derfor handler det om at vi kort og klart forklarer både beslutningstagere og repræsentanter for områdets erhvervsliv, hvad Nationalpark Thy vil betyde for området, så de kan tage aktivt del i debatten - til fordel for projektet. Det siger Jens Roesgaard, formand for Støtteforeningen for Nationalpark Thy om baggrunden for foreningens nye initiativ - en kampagne, der skal sikre at flest mulige får argumenterne for en nationalpark i Thy på plads. Eyvind Vesselbo, venstres medlem af folketingets miljø og planlægningsudvalg, oplyste i sidste uge, at lovforslaget om danske nationalparker kommer til første behandling indenfor de næste tre uger. Forleden orienterede foreningen gennem en stor avisannonce bredt om hvorfor Thy er en naturlig kandidat til en nationalpark - og om de fordele, parken vil have for området. Samme information, men i en lidt anderledes udformning, er gennem Thy Erhvervsråd sendt til rådets medlemsvirksomheder, ligesom medlemmerne af Thisted Byråd har fået en folder med argumenterne med posten. - Vi har også haft et møde med vores lokale folketingsmedlemmer for at klæde dem på til debatten, og tanken er, at lade informationen tilgå folketingets miljø- og planlægningsudvalg, siger Jens Roesgaard. Hvorvidt materialet skal formidles til samtlige folketingsmedlemmer overvejes stadig. Jens Roesgaard understreger, at langt de fleste indbyggere i Thy er informeret om nationalparkprojektet, men støtteforeningen vil gerne give et bidrag til, at så mange som muligt får deres viden om projektet pudset af. - Vi skal gøre folk opmærksomme på, at vi er meget tæt på en afgørelse, så både borgerne i Thy og politiere og lokale beslutningstagere og erhvervsfolk skal se initiativet som et forsøg på at give den noget helt aktuel viden, der kan være gavnlig i den sidste fase af debatten om nationalparkerne. Væsentligt er det at understrege, at Nationalpark Thy er et projekt, der nyder bred lokal opbakning samt et projekt, der er formet i bred, lokal enighed om både mål og midler. Det er ting, som der fra overordnet politisk hold er fokus på omkring de enkelte projekter, der er i spil. - Derfor kan initiativet ses i en større sammenhæng som udtryk for, at der lokalt bakkes op om Nationalpark Thy - og den opbakning kan blive større, hvis flest mulige, borgere, beslutningstagere og erhvervsfolk i den kommende tid vil argumentere for Nationalpark Thy, når lejligheden byder sig, siger Jens Roesgaard og tilføjer, at initiativet fra støtteforeningens side falder helt i tråd med det, foreningen skal beskæftige sig med. - Et af vores formål er netop at informere om nationalparken - og det er præcis, hvad vi gør nu. Støtteforeningen tæller i øjeblikket cirka 150 medlemmer - både individuelle medlemmer og erhvervs- og foreningsmedlemmer. @Byli.9.special.bund:Af Jens Fogh-Andersen jens.fogh.andersen@nordjyske.dk