Dronninglund

Besøg hos flere ældre

DRONNINGLUND:Da man indførte reglen om, at alle borgere over 75 to gange om året skal have tilbudt forebyggende besøg af kommunens ældrekonsulenter, fik alle i aldersgruppen et brev, der opfordrede dem til at tilkendegive, om de var interesseret i disse besøg. Dem, der svarede nej, skulle så selv tage kontakt til kommunen, hvis de ændrede mening. I maj besluttede social og sundhedsudvalget imidlertid at ændre proceduren og kontakte hele gruppen igen for at finde ud af, om behovet havde ændret sig. Om nogen af dem,der sagde nej dengang, ville sige ja i dag. Og i modsætning til tidligere, tog ældrekonsulenterne denne gang telefonisk kontakt til dem, der ikke svarede, for være helt sikre på, at alle interesserede fik tilbuddet. - Det har givet flere kunder i butikken, siger socialudvalgsformand Inger Pedersen. Der blev sendt breve ud til 1144 ældre borgere, og af dem takkede 428 nej til at få et besøg, mens 716 gerne ville snakke med en ældrekonsulent. - Hele den procedure har taget tid fra de to medarbejdere, siger Inger Pedersen. Derfor er ældrekonsulenterne kommet lidt bagud med besøgene - Resten af året kan vi ikke nå at yde den service, loven kræver il dem der i forvejen er tilmeldt, siger Inger Pedersen. Til gengæld skulle der nu foreligge et realistisk billede af behovet.

Breaking
Bomberyddere tilkaldt efter brag i Aalborg
Luk