Mælkeproduktion

Besøg i automatisk kostald

SERRITSLEV:Ved et bedriftsbesøg hos landmandsfamilien Anne Marie og Gert Jonstrup, Smerstedvej i Serritslev, så 70 besøgende hvorledes mælken bliver produceret i staldanlæg med automatisk malkesystem. Et system hvor mælkens kvalitet nøje bliver fulgt gennem hele malkeprocessen til det er i mælketanken og på vej til mejeriet. For at der kan holdes en høj mælkekvalitet igennem hele produktionsprocessen, kræver det at der er fokus på processen fra marken til mælken er i mælketanken. Planteavlskonsulent Jens Faurholt Jensen, LandboNord fortalte omkring produktion af godt foder. Han havde de besøgende med på en tur i marken, så der kunne ses på græs, majs og helsæd. Kvægbrugskonsulent Kristina Krogh Jensen, LandboNord fortalte om, hvordan foderet skal behandles, når først det er kommet ind i stalden, om servering og sammensætning af foderet for kørerne, således at mælkeproduktionen stadig kan ske på den bedst mulige måde. Økonomikonsulent Kai Ahlmann fortalte om nogle af de hårde odds mælkeproducenterne er oppe imod, når der også skal være penge på bundlinien. Det er vigtigt at holde øje med indtjeningen. - I rådgivningen er man klar over de store krav, der bliver stillet til landmanden, fortæller Kai Ahlmann, og det er derfor meget vigtigt at landmanden opstiller mål og handlingsplaner og at der følges op på resultaterne.