Besøg i udvalg gjorde indtryk

- Det gør altid indtryk, når mennesker er bekymrede for deres arbejdsplads og deres job.

Det siger Ane Halsboe-Larsen (S), medlem af Folketingets Skatteudvalg, efter besøget af tillidsrepræsentanter fra Aalborg Portland onsdag. Hun vil ikke sige, at deres besøg umiddelbart ændrer noget, men de kom med gode input, som hun nu vil tage med videre i behandlingen af lovforslaget vedrørende NOx-afgiften. - Processen omkring lovforslaget er sat i gang, for vi vil gerne sikre nordjyderne så ren luft som muligt, og det vil afgiften være med til. - Men det er jo ikke formålet at lukke virksomheder og få dem til at flytte til udlandet, så det gælder om at finde den rigtige balance. - Derfor gør vi også meget for at tilgodese Aalborg Portland, og således er vi i gang med at forhandle med EU om et bundfradrag på området. Det er derfor, vi har udsat lovens ikrafttræden i et halvt år, så dette bundfradrag kan komme på plads, siger Ane Halsboe-Larsen.