Besøg på flyvestation

AALBORG:Medlemmer af Folk og Forsvar Nordjyllands Amts var været på sommerudflugt på Flyvestation Ålborg. 52 medlemmer fik en historisk tilbageblik af flyverspecialist A.C. Johansen, der fortalte om flyvestationens udvikling, ikke mindst med fokus på tiden under 2. Verdenskrig, hvor den blev én af tyskernes største og vigtigste flyvebaser. I bus blev deltagerne kørt rundt, og besigtigede mange af de historiske efterladenskaber som for eksempel bunkers, flak og luftartilleristillinger og fik mange anekdoter fra krigens tid. Der blev også tid til at kigge på den moderne flyvebase, der nu rummer flyvevåbnets transport-skadriller med de store Herkulesfly, og Challengerflyene. Aftenen sluttede med et besøg på den brand - og redningsstationen. Folk og Forsvar arbejder iøvrigt med et efterårsmøde i Aalborg, hvor man håber på deltagelse af forsvarsminister Søren Gade (V).