Besøg på herregård

SÆBY:Sæby Kommunes Historiske Forenings medlemmer drager på torsag aften udenbys for at besøge Voergaard Slot. Her vil den 90-årige pensioneret landsretssagfører Erling Mehlsen, Sæby, vise rundt og fortælle om slottes mange klenodier og historie. Få kender Voergaard Slot så godt som netop Erling Mehlsen. Han vaf nemlig i en lang årrække slottets adminstrator. Efter besøget på Voergaard slutter aftenen med kaffebod i den gamle skole i Voerså, der er indrettet som lokalmuseum. Den historiske forening har i øvrigt tilrettelagt en arbejdsaften påByhistorisk Arkiv iSæby tirsdag den 4. novembet. Her vil der blive sat fokus på optegnelserne omkring matriklerne i de otte kirkesogne iSæby Kommune. Foreningen planlægger også at starte et kursus i slægstforskning for begyndere straks i det nye år. Her vil man starte helt fra bunden, så interesserede kan få begyndt på slægtsforskning.