Lokalpolitik

Besøg på kiksefabrik i Stege

37 tidligere medarbejdere fra Bisca i Hjørring besøger fabrikken i Stege.

37 tidligere medarbejdere fra Bisca i Hjørring besøger fabrikken i Stege.

{ FABRIKSBESØG: De fysiske spor efter kiksefabrikken i Hjørring er nu væk, og de tidligere medarbejdere er nu også ved at have lukningen på tilpas afstand. Så mandag 19 juni drager 37 tidligere bisca-medarbejdere til Stege på Møn for at se hvordan de har klaret at overtage produktionen fra Hjørring. - Det er nu så lang tid siden og de fleste er kommet videre med noget andet, så der har været stor interesse for at se, hvordan vores gamle maskiner bliver brugt, siger tidligere tillidsrepræsentant, Lis Brandt. { ETAGEBYGGERI : Hjørring Kommunes teknik og miljøudvalg har sagt nej til et forslag om boligbyggeri i seks etager på Nørrebro/Blåsigvej. Planen var at opføre to seks-etagers boligblokke med i alt 24 lejligheder og tilhørende 30 p-pladser. Bebyggelsesprocenten ville blive 107. Men kommuneplanen siger, at bebyggelsesprocenten ikke må overstige 60 og der må maksimalt bygges i to etager. - Udvalget mener, at byggeriet bliver for voldsomt, og vi vil ikke ændre i kommuneplanen, siger udvalgsformand Ole Ørnbøl (S).