Lokalpolitik

Besøgende svigtede kunsten i 2001

Kunstbygningen i Vrå kom gennem 2001 med et underskud på 200.000 kroner - Frode Larsen bekymret for udviklingen

VRÅ:De besøgende svigtede i 2001 udstillingerne i Kunstbygningen i Vrå. Kun godt 1500 besøgende så de fire udstillinger - og det svarer til en tredjedel af besøgstallet i 2000. - Den svigtende entréindtægt, stigende varmeudgifter samt store omkostninger til transport og forsikringer har medført et dårligt årsregnskab med et underskud på cirka 200.000 kroner, fremgår det af årsberetningen, som er aflagt af kunstbygningens ledelse. Regnskabet fra 2001 gav anledning til bekymring hos Frode Larsen (tværpolitisk), da sagen blev behandlet i kommunalbestyrelsen. - I 2000 havde kunstbygningen 750.000 kroner mere i indtægt end i 2001. Og så er jeg da lidt nervøs for, hvordan 2002 kommer til at se ud. - Har vi styr på det? Det løber stærkt, kan jeg se, tilføjede Frode Larsen. Borgmester Knud Rødbro erkendte, at besøgstallet for 2001 ikke så pænt ud. - Men i år er der gjort en masse tiltag for at stoppe udviklingen, så bestyrelsen regner med, at man nærmer sig et positivt resultat i år. Men den store forskel på tallene skyldes, at kunstbygningen året forinden modtog en pengegave, oplyste Knud Rødbro. - Jeg er stadig urolig. Man har for eksempel fået 21.000 kroner mere i udgift til varme, og man kommer ud med et årsresultat på minus 200.000 kroner. Hvis vi pludselig står over for, at vi skal finde penge til det i 2003, har vi dem ikke. Knud Rødbro mindede om, at kunstbygningen har fået ny formand, der har bedre tid til at varetage opgaven. - Det er for formanden en æressag at få det til at løbe rundt, og jeg har tillid til, at der kommer balance i regnskabet, oplyste Knud Rødbro. Kunstbygningen har fået bevilget 54.000 kroner i 2002 under forudsætning af, at det reviderede regnskab for 2001 sendes til kommunens godkendelse. Og en samlet kommunalbestyrelse godkendte regnskabet mandag aften. I årsberetningen fra kunstbygningen står der om underskuddet for 2001: - Dette er naturligvis meget utilfredsstillende, og det vil være nødvendigt med en ekstraordinær, stor indsats på såvel indtægts- som udgiftssiden i 2002, såfremt dette underskud skal vendes til et positivt resultat. Bestyrelsen har allerede taget initiativ hertil - blandt andet blev der med støtte fra Vrå-udstillingens Venner og Sparekassen Vendsyssel udgivet en smuk folder i 30.000 eksemplarer til fordeling i landsdelen. Bestyrelsen for kunstbygningen mener, at det svigtende besøgstal understreger nødvendigheden af større og nye tiltag i bygningen. - Herunder tiltag og bestræbelser, der er i gang for at sikre en eventuel udvidelse af bygningens fysiske rammer. Der var stillet store forventninger til en ansøgning om EU-midler til en udvidelse, men en række tekniske - og politiske - ændringer i sidste øjeblik flyttede midlerne fra Nordjylland til andre egne af Danmark. Planen er dog ikke endeligt skrinlagte, oplyser bestyrelsen i årsberetningen. "Med de tiltag, der allerede er gjort, og med den interesse, der altid vil være om et jubilæumsår - ti år for Kunstbygningen og 60 år for Vrå-udstillingen - ser bestyrelsen trods alt positivt på fremtiden i det korte perspektiv. Men på længere sigt vil det være nødvendigt med nytænkning, revurdering og opgør med vaner og traditioner og måske helt andre tiltag og aktiviteter, som - indenfor fundatsets rammer - kan skabe ny interesse for Vrå-udstillingens kunstnere og aktiviteterne om Kunstbygningen. Bestyrelsen består af formand Inger Jensen, næstformand Flemming Trinskjær, Sven Bertelsen, Egon Quist, Niel Erik Gregersen, Eigil Nielsen, Sven Engelund, Anders Engelund, Peter Storgård, Axel Hansen, Kirsten Hauge, Jørgen Gram, Lene Rasmussen, Jette Debois og Jørgen Munk Nielsen.