Rebild Bakker

Besøgscenter i Rebild Bakker på tegnebrættet

38 millioner kr.

Rebildselskabet går de amerikanske visitor-centre i bedene, for der skal være noget at komme efter ud over samværet i Rebild Bakker, Topkarens Hus og Spillemandsmuseet, skriver Berlingske Tidende.Rebildselskabets præsident, Harald Nielsen, har i mange år ærgret sig over, at selskabet ikke på nogen måde må lukrere af de 400.000 turister og skolebørn, der hvert år besøger Rebild Bakker og Rold Skov.- Vi får lov til at holde rent og samle skrald op, og vi må istandsætte og restaurere områdets bygninger. Vi skal grave huller til flag-alléen hvert år. Det skal der laves om på, siger Harald Nielsen til Berlingske Tidende.Foruden turistkontor, butik og café skal centret rumme auditorium, undervisnings- og udstillingslokaler. Her kan skoleelever, danske og udenlandske højskoleelever og turister hente oplysning om udvandringens historie og søge efter amerikanske slægtninge på mormonernes database i Salt Lake City. Også Rold Skov, røverne fra Rold, omegnens godser og krybskytten Lars Kjær får deres historie.Harald Nielsen fik ideen til besøgscentret, da han besøgte John Steinbecks, Ernest Hemingways og naturparken Grand Canyons besøgscentre i USA. Der betaler man for at komme ind, og Harald Nielsen regner med at få driften af Rebild Besøgscenter på godt to millioner kroner til at løbe rundt, bl.a. fra entreindtægter på godt 1,4 millioner kroner, husleje fra Rebild Kommunes turistkontor og forpagtning af centrets café. Han ser lyst på mulighederne for, at besøgscentret kan stå klar senest til Rebildselskabets 100 års jubilæum 2012. Foreløbig eksisterer besøgscentret kun på Skørping-arkitekten Søren Kibsgaards tegnebræt. Først skal fredningsmyndighederne tages i ed og siden den ny Rebild Kommune.Harald Nielsen oplyser til Berlingske Tidende, at han har opnået forhåndstilsagn om 34 millioner kroner til byggeriet fra to af Danmarks store fonde, men han vil ikke røbe hvilke.