Besøgsvenner er klar til at rykke ud

Besøgsvenner er uddannet til at besøge alvorligt syge

Ulla Antonsen: Ni besøgsvenner er klar til at rykke ud i private hjem for at snakke med alvorligt syge. 
Foto: Henrik Louis

Ulla Antonsen: Ni besøgsvenner er klar til at rykke ud i private hjem for at snakke med alvorligt syge. Foto: Henrik Louis

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND:Kamillus Brønderslev er nu klar til at sende besøgsvenner ud i hjemmene. Det fortæller leder af Kamillus Brønderslev, Ulla Antonsen, tidligere sygeplejerske. Kamillus Brønderslev har uddannet ni besøgsvenner ¿ seks kvinder og tre mænd. -De er nu klar til at tage ud i hjemmene, fortæller Ulla Antonsen, der koordinerer besøgene. De seks har gennemgået en uddannelse. De har været på skolebænken, har besøgt Hospice i Aalborg samt fulgt en frivillig på Hospice i nogle timer. Ulla Antonsen fortæller, at hovedparten af de, der har ønsket at blive besøgsvenner, er godkendt. -De skal godkendes, og det sker ved interview, fortæller Ulla Antonsen. De fleste besøgsvenner er mellem 63 og b74 år, men der er en besøgsven på kun 25 år. Et besøg bliver maksimalt på tre timers varighed ¿ én gang om ugen. Tre har ønsket besøg af en besøgsven. Men da Kamillus Brønderslev ikke har haft uddannede besøgsvenner, har Kamillus Hjørring påtaget sig rollen. I de to tilfælde er besøgsvennerne stoppet, mens én fortsætter. Ulla Antonsen fortæller, at besøgsvennerne er til syge og døende mennesker., der ønsker at opholde sig i hjemmet i den sidste tid, og som er tilknyttet palliationssygeplejerskerne ved Sygehus Vendsyssel. - Besøgsvennens funktion er at tilbyde samtale med den syge eller dennes pårørende, aflastning af de pårørende og i det hele taget være til nærvær og adspredelse i en situation præget af psykisk og fysisk belastning. Besøgsvennerne er frivillige, som har søgt om at blive besøgsven, og som er udvalgt gennem en grundig samtale med Kamillus Brønderslevs frivillighedskoordinator. Syge eller pårørende, der ønsker besøg af frivillige fra Kamillus Brønderslev, kan henvende sig til palliationssygeplejerskerne ved Sygehus Vendsyssel og Aalborg Sygehus., som så formidler den videre kontakt. Det skal undersøges, at de frivillige besøgsvenner ikke udfører opgaver, som ellers skal varetages af hjemmeplejen eller andre professionelle. Formålet med besøgstjenesten er alene at yde medmenneskelig støtte og aflastning til uhelbredeligt syge og døende mennesker i eget hjem, samt til deres pårørende. Desuden kan besøgsvennen være med til at muliggøre, at uhelbredeligt syge og døende mennesker, hvis de selv ønsker det, kan leve den sidste tid i eget hjem. Samtidig kan besøgsvennen bidrage til kvalitet og kontinuitet i omsorgen for disse familier. Kamillus Brønderslev er en støtteforening for Hospice i Vendsyssel, og da der ikke er hospice i Hjørring, forsøger foreningen at lade værdierne fra Hospice brede sig ud til uhelbredeligt syge og døende i eget hjem i Brønderslev Kommune. Kamillus Brønderslev tæller godt 100 medlemmer. Der kommer hele tiden nye medlemmer til. Hanne Brandt fra Brønderslev er formand for Kamillus Brønderslev. Foreningen dækker både Brønderslev- og Dronninglund-området. Ulla Antonsen, der er uddannet sygeplejerske. Hun har arbejdet som sygeplejerske på blandt andet radiumstationen på Aalborg Sygehus. Hun har været leder af hjemmesygeplejen, og de seneste år har hun været leder af plejehjem. Blandt andet Solgården i Tylstrup og Liselund i Vodskov. Ulla Antonsen er gået på efterløn, og har derfor tid til det frivillige arbejde. - Det er spændende. Via mit tidligere arbejde har jeg arbejdet med frivillige, og det gør vi også her i forbindelse med hospice. Hanne Brandt er kommet ind i arbejdet i Kamillus via sit arbejde i Kræftens Bekæmpelse, hvor hun har været meget engageret. I Kamillus Brønderslev har man oplevet, at stadig flere laver et testamente ¿Min sidste vilje¿. Her beskriver de, hvordan det hele skal foregå ved sygdom og dødsfald.