Ældreforhold

Besparelse for ledsagerordningen

LEDSAGNING:Godt 14 dage efter overgangen til den nye Frederikshavn Kommune, kommer de første nedskæringer inden for ældreområdet. I Nordjyske Stiftstidende 13. januar kunne læses, at pensionister over 67 år ikke mere kunne få nytte af denne ordning, som blev indført i begyndelsen af 2003. En ordning, der blev til stor glæde for de mennesker, som ikke kunne færdes alene på grund af varig fysisk eller psykisk funktionsevne, og blev bevilget 15 timers ledsagelse om måneden. Nu bliver det en straf af fylde 67 år og herved således blive stavnsbundet til sit hjem. Det er den svageste gruppe af vore medborgere, der bliver ramt, mange er helt afhænging af ledsagelse til møder, foredrag, seniorhøjskole og andre arrangementer, hvor de møder andre og oplever dét, der er umådeligt vigtigt - nemlig socialt samvær og skaber livskvalitet. Politikerne gav også udtryk for netop livskvalitet, da projektet ”Læg liv til årene” blev startet i 2005. Det er derfor helt uacceptabelt at spare denne form for ledsagerordning væk. Men inden for ældreområdet er det nemt at hæve sparekniven, det er kun en lille del, det drejer sig om, der er således fare for demonstrationer og optøjer, hvor der kastes med sten og flasker og samtidig ikke mange stemmer at hente, men for den enkelte ældre der rammes, kan det ændre hele tilværelsen helt. Som regel er det ensomme ældre, hvor børnene og familie bor langt borte, og venner og omgangskreds er gået bort. Mon ikke politikerne skulle tænke sig godt om, og ikke ændre ved ledsagerordningen. I det store budget er det kun et lille beløb, men for de berørte ældre kan det få stor betydning på det menneskelige plan. Tænk at fylde 67 år, og så ingen værdi have mere. Det er en ret overlegen indstilling politikerne har, at så må den berørte gruppe se sig om efter alternative løsninger, når de skal hjemmefra. Det er de jo ikke i stand til, derfor blev de tildelt denne hjælp. Man kan grue for - hvad bliver det næste?