Trafikpolitik

Besparelse kan skade trafiksikkerhed

Teknik- og miljøudvalg skal spare 569.000 kr.

PANDRUP:Initiativer for at forbedre trafiksikkerheden droppes, vedligeholdelse af grønne områder drosles ned, og gadelyset bliver slukket i længere perioder. Det bliver nogle af konsekvenserne, hvis byrådet beslutter, at teknik- og miljøudvalgets forslag til besparelser på budget 2004 skal gennemføres. Udvalget skal spare 569.000 kr., og derfor er der udarbejdet forslag til reduktioner. For eksempel foreslås det, at der kan spares 50.000 kr. til opstregning af boldbaner, og at yderligere 40.000 kr. kan spares ved at lade ukrudtet på grønne arealer gro lidt længere. Da der i forbindelse med budget 2002 blev sparet 200.000 kr. på området, kan forslaget medføre, at nogle områder slet ikke skal vedligeholdes. En lukning af det offentlige toilet i Saltum, som har været åbent om sommeren, er også på tale, og på redningsmateriel, samaritter og redningsbåd kan der spares i alt 50.000 kr. Indsatsen for at øge trafiksikkerheden kan også komme i fare, da der er planer om at fjerne hele det afsatte beløb på 164.000 kr. Hidtil har trafiksikkerheden ved skolerne været højt prioriteret, og der er gennemført anlægsarbejder, der har nedbragt bilernes hastighed. Derfor var det hensigten at rette fokus mod kommunens øvrige veje, hvilket også udarbejdelsen af en hastighedsplan er udtryk for. Men gennemføres der besparelser på området, betyder det altså, at det ikke er muligt at gøre den indsats, som man havde i tankerne. Sidste år blev der vedtaget en slukning af gadelyset i juni og juli, dog ikke i Blokhus. Perioden uden gadelys foreslås nu udvidet til 15. maj til 15. august, hvilket vil give en besparelse på 45.000 kr. Derudover kan man nedlægge et belysningsanlæg på Kvourpvej mellem byskiltet i Kaas og Jetsmark Kirke. På vejsyn og måling i forbindelse med vedligeholdelse af vejene foreslås en reduktion på 20.000 kr., mens der kan spares 35.000 kr. på etablering og udskiftning af autoværn. Teknik- og miljøudvalget forventer også en ekstra indtægt på 125.000 kr. fra forsyningsselskaberne, da kommunens serviceafdeling udfører en række opgaver for selskaberme. Formand for udvalget, Søren P. Mortensen (S), siger, at regeringens skattestop er en væsentlig årsag til, at det er nødvendigt at gennemføre besparelser, for regeringen undergraver de kommunale budgetter, mener han.