Besparelse med udsigt til højere kvalitet

Social- og sundhedsudvalget skal skære ned med 582.000 kroner årligt

} HJØRRING: Et krav om en besparelse på 582.000 kroner i hvert af de kommende kalenderår har tvunget social- og sundhedsforvaltningen i Hjørring Kommune til at tænke nye tanker. De nye tankegange har ført til, at man - udover besparelsen - får en forbedret kvalitet på service-ydelserne. Umiddelbart lyder det måske for godt til at være sandt, men ikke ifølge udvalgsformand Helmuth Zickert (S). - Det er vigtigt for mig at fastslå, at der er tale om en fremadrettet plan. Det lyder måske som en selvmodsigelse, men det er det ikke, fast- slår han. Besparelsen skal opnås indenfor det såkaldte Voksen-Handicapområde. Fokus på ledelse Besparelserne sker inden for flere forskellige områder, og et af disse handler om ledelse. - Vi vil have ledelse som fokusområde, og det er det ikke nu. Der er mange små enheder, der hver for sig er for små til at kunne afse den nødvendige tid til ledelsesopgaverne. Det rettes der på med en ny ledelsesstruktur, siger Helmuth Zickert. Ledelsesopgaverne skal fremover effektiviseres ved hjælp af en overordnet opdeling på funktioner. Hjemmevejledning Det er dog ikke kun ledelsesområdet, der er taget under lup i forbindelse med den forestående besparelse. Distriktshjemmevejledningen får fremover kontor i Forsamlingsbygningen, og derved kan man spare en del på kørsel - Vi ved, at der er mange brugere, der ville have større nytte og glæde af at få løst de hjælpeopgaver, de har brug for her og nu, og faktisk er de i stand til selv at befordre sig til et værested, oplyser Helmuth Zickert. Sammenlagt spares der dog ikke på dette område, men Helmuth Zickert håber på et kvalitetsløft. Flere nye tiltag Udover de ovennævnte ændringer så har social- og sundhedsudvalget også besluttet, at man vil starte et nyt beskæftigelsesprojekt for udviklingshæmmede samt øge udslusningen fra private institutioner. Sidste trin i udvalgets planer er en sammenlægning og udvidelse af de botilbud for udviklingshæmmede, der har døgndækning. - Vi ved, at vi har nogle mindre bofælleskaber der ikke er fuldt udnyttede, siger Helmuth Zickert. Han er dog samtidig bevidst om, at boenhederne ikke må blive for store. En god løsning Overordnet set er det en særdeles tilfreds udvalgsformand, der kan se betragte det resultat, som altså øjensynligt kommer ud af sparekravet. - Vi får den ønskede budgetbesparelse samtidig med en kvalitetsforbedring, og det kan da ikke gøres bedre. Det er nok derfor, at vi har alle høringsparterne med som positive medspillere, siger Helmuth Zickert. Han hentyder dermed til, at man allerede har haft forslaget i høring hos Handi- caprådet og MED-udvalget for ældre- og handicapområdet.

Forsiden