Hospitaler

Besparelse rammer Jammerbugten

Sparehensyn spreder patienter, der hidtil har kunnet indlægges i Brovst

BROVST:Nordjyllands Amt har besluttet at udskyde etableringen af en ny sengeafdeling til erstatning for de nuværende sengepladser i Døgnhus Brovst. Afdelingen skulle have været indrettet på Aalborg Psykiatriske Sygehus, i forbindelse med omlægningen af døgnhuset til en socialpsykiatrisk boform. Ved at sprede Jammerbugt patienter, der hidtil har kunnet indlægges lokalt i Brovst, over de eksisterende psykiatriske afdelinger på sygehusene i Brønderslev og Aalborg, forventer amtet, at kunne spare en million kroner. Besparelsesforslaget er del af en samlet pakke, der skal spare psykiatrien i Nordjyllands Amt for 4,87 millioner kroner. Men det er ikke den eneste årsag til amtets beslutning. En anden vigtig grund er, at der fortsat er en betydelig og stigende mangel på læger i psykiatrien i Nordjyllands Amt. Derfor vil det være umuligt, at rekruttere personale til en ny sengeafdeling i regionen, vurderer social- og psykiatriudvalget. Skuffede forhåbninger Det nuværende personale i Døgnhus Brovst har accepteret amtets tilbud om at fortsætte deres ansættelse på Aalborg Sygehuset, ligesom de står forest i køen, når der skal rekrutteres personale til den ny boform i døgnhuset. Med beslutningen om at udskyde etableringen af en samlet afdeling for Jammerbugten, kommer det tilbageværende personale ikke til at være på en egentlig erstatningsafdeling for Døgnhus Brovst, hvor de ville have samme arbejdsopgaver som i dag. Borgemester i Brovst, Mogens Gade (V), mener det er uheldigt, at amtet stiller noget i udsigt, der så udskydes eller måske slet ikke bliver til noget. - Vores største forhåbning var at bevare døgnhuset, men når det ikke kunne lade sig gøre, ville det næstbedste da have været, at patienterne kunne samles på den nærmeste tilsvarende afdeling. Og det er jo Aalborg i dette tilfælde, siger Mogens Gade. - Vi har kæmpet for at kunne bevare døgnhuset igennem alle de år, det har eksisteret i byen, men området forvaltes suverænt af amtet, tilføjer borgmesteren. Ingen længere ventetid Efter psykiatriledelsens vurdering er løsningen meget realistisk, hvis der ansættes lidt mere personale på de afdelinger, hvor patienter fra Jammerbugten fremover bliver indlagt. - Henover foråret har der været en faldende tendens tilindlæggelser af patienter fra Jammerbugtkommunerne, derfor forventer vi ikke en øget ventetid eller voldsom overbelægning, siger Bent Pedersen (S), formand for amtets social- og psykiatriudvalg.