Lokalpolitik

besparelsen

I den budgetaftale, som regionspolitikere indgik i september, var der en besparelse på tre-fire socialrådgiverstillinger i psykiatrien. Nedskæringen blev begrundet med, at strukturreformen betyder, at en stor del af de opgaver, som socialrådgiverne i dag varetager, er gået over til kommunerne. Besparelsen bliver gennemført uden afskedigelser, idet socialrådgiverne kan flyttes over til andre jobs f.eks. i opsøgende psykoseteams.