Besparelser går ud over erhvervslivet

Ekstra indsats for at holde trit på miljøområdet

Erhvervspolitik 1. september 2005 06:00

NORDJYLLAND: En række af de besparelser, som amtsrådet gennemfører, kommer til at gå ud over erhvervslivet. Det gælder f.eks., når der skæres ned på vejvedligeholdelsen. At erhvervslivet bliver ramt, erkender formanden for amtets udvalg for teknik og miljø Niels Kristian Kirketerp (V). - Men det er vilkårene. Jeg kunne ikke drømme om at sige, at vi i stedet for måtte spare på midler til f.eks. de syge og de socialt svage. Men det er erhvervslivet, der kommer til at stå for skud i stedet for. Virksomhederne er f.eks. afhængige af gode veje. Jeg havde også gerne set, at vi kunne forkorte sagsbehandlingstiden f.eks. i forhold til kommunerne, siger Niels Kirstian Kirketerp. For behandlingen af de såkaldte VVM-sager, hvor det er konsekvenserne af udvidelser af landbrug, der bliver vurderet, sker der dog en forbedring, idet et par ansættelser skal sikre, at administrationen kan holde trit med det stigende antal sager. - Man kunne også tilgodese erhvervslivet ved, at vi fulgte samme linje som andre amter, så der ikke blev så stort et antal VVM-sager. Men det er der ikke noget politisk flertal for, siger Niels Kristian Kirketerp. I forhold til diskussionen om, hvordan erhvervsudviklingen i Nordjylland kan fremmes peger Niels Kristian Kirketerp på, at der under amtets økonomiudvalg er en række midler til erhvervsfremme. Udvalget for teknik og miljø er det eneste udvalg, der samlet må tegne sig for en nedskæring. Således skal der spares seks millioner kroner på asfaltkontoen. Sidste år blev vedvedligeholdelsen reduceret med 15 millioner kroner. Selv om amtet skal spare for især at skaffe midler til sundhedsområdet, så sker der også en samlet udvidelse. Den er på i alt på 120-130 millioner kroner, og midlerne går næsten udelukkende til sundhedsområdet. - Sundhedsområdet kan sluge næsten alle ekstra midler. Men vi er i en periode med omlægning og strukturreform. Efter strukturreformen i 2007 tror jeg, at det vil gå sådan, at der kommer flere midler fra regeringen, siger den konservative Anders Stenild.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...