Fodbold

Besparelser giver gener

LOKALETILSKUDAngående folkeoplysningsformand Elo Sørensens opfattelse om, at "han forventer ikke de store gener af besparelserne på 118.000 kr. på lokaletilskuddene". Endvidere siger han i artiklen, at »indtil videre ser det ud til, at lokaletilskudene er blandt de områder, hvor vi har lidt luft i økonomien«. På baggrund af de udtalelser ønsker jeg at knytte nogle kommentarer. Jeg er ked af, at formanden ikke gør pressen opmærksom på, at det ikke er et enigt udvalg, som står bag hans udtalelser. Når man tager forbehold i en sag er det vel, fordi man kan se problemer ved besparelsen. Da Elo Sørensen øjensynligt kun gider, repræsentere flertallet vil jeg gerne knytte et par kommentarer til besparelsen. Da der er kommet flere klublokaler, altså flere kvadratmeter, må der være brug for flere penge. Der er dog taget to ældre pavilloner ind som klubhus i Gislum og Aars by. Endvidere har Folkeoplysningsudvalget indført den bureaukratiske regel, at klubberne skal - inden for en meget kort frist - tilkendegive hvilke forbedringer de vil lave i løbet af året. Den regel gør, at klubberne skubber vedligeholdelsen, hvis de har glemt at udfylde formularerne til tiden. Endvidere undrer det mig, at jeg som aktiv old boys-fodboldspiller kunne opleve en masse kolde afvaskninger i Østrup klubhus i forrige sæson. Der var ikke penge til et nyt fyr, selvom det gamle var slidt op. Det endte vist med en aftale, hvor fyret blev installeret, men at opkrævningen først måtte sendes til kommunen i det næste budgetår. Jeg har også lagt mærke til, at spejderne i Vestrup har periodiske problemer med deres garageport, da de store fjedre kan springe af beslagene (garagen bliver p.t. brugt til avisindsamling). Jeg vælger også at tro, at klubbernes økonomiske problemer er mangfoldige. Sidst jeg var ude for at spille fodbold på Aars IK's fodboldbaner kunne jeg se kraftige gåsebilleangreb på boldbanerne. Man kan vælge at overse sådanne problemer, fordi det koster penge at bekæmpe gåsebillerne. Men på den anden side er det vel det mest rigtige at bekæmpe problemet. Ellers kunne plagen bredde sig til villahaverne i Aars by. Af andre grunde til mit forbehold kan nævnes den borgerlige regerings nedskæringspolitik på folkeoplysningsområdet. At klubbers mulighed for indtjening ved avisindsamlinger bortfalder. Det er i det hele taget en dårlig idé at lave besparelser på foreningerne som repræsenterer folkesundhed, så det basker.