Besparelser i Brønderslev

Alle politikere i Brønderslev byråd er blevet enige om næste års budget.

Det indebærer besparelser på serviceområder som folkeskole, ældrepleje og børnepasning. Der bliver tre millioner kr. mindre til administration og en slankning af ledelsesstrukturen er også en del af aftalen. Budgetforliget reducerer kommunens drift med godt 45 millioner kr. - Heldigvis bliver der også plads til, at vi kan fortsætte med bygnings- og skolerenoveringer, og folkeskolen får sin egen udviklingspulje, fortæller borgmester Lene Hansen. Borgmester: Beklageligt/b> Hun beklager, at det bliver nødvendigt at skære i de store serviceområder. - Vi ville helst præsentere et budget med investering i velfærd. Men vi må altså skære - bredt i hele kommunen, også kommunens administration rammes hårdt. Jeg beklager over for medarbejdere og borgere - vi kommer til at fyre folk, og servicen bliver dårligere. Lene Hansen er dog glad for, at et enigt byrådstår bag forliget: - Det betyder meget, når krisen kradser, at vi politisk set står sammen. Ny struktur Der lægges op til debat om strukturen i børnepasnings-, skole og ældreområdet: - Vi har ikke lagt os fast på noget, men har lyttet til de ansatte og brugerne. Det kræver en god og lang debat, og den tager vi fat på meget snart. Folkeskolen skal spare fem millioner - det samme skal dagpasningsområdet. Ældreområdet sparer 8 millioner bl.a. ved at lukke plejehjemmet Aldersro, reducere i pleje-og rengøringspakker. Budgettet vedtages onsdag 13. oktober.