Besparelser på ældreområdet

Socialudvalget har fundet 0,8 mio . kr. på aktivitetscentrene

HJØRRING:Socialudvalget har bestemt, hvordan man vil finde den besparelse på 0,8 mio. kr., som byrådet vedtog ved budgetsvedtagelsen i efteråret. Pengene skulle findes på cafeteria- og aktivitetsområdet. Udvalget har bestemt, at madproduktionen til forsamlingsbygningen skal samles og foregå i Forsamlingsbygningen. - Ved at samle det der, kan man skabe grobund for en markant udvikling af Forsamlingsbygningen som det sted, hvor alle kan komme. Vi mener, at Forsamlingsbygningens brugere får nogle andre muligheder, end hvis maden blev produceret på Centralkøkkenet. Til gengæld skal Forsamlingsbygningen sikre, at der også serveres mad i bygningen i weekenden, hvor omkring 25 bruger stedet, siger Helmuth Zickert (S). Rationaliseringen af madproduktionen frigiver 220.000 kr. Udvalget skulle også tage stilling til, om aktivitetscentrene i Lønstrup og Poulstrup skulle blive under Forsamlingsbygningens ledelese eller ind under ældredistriktet. Her belsuttede man sig for at beholde de to aktivitetscentre som de er i dag, nemlig som en del af Forslingsbygningens struktur. Man reducerer imidlertid normeringen med en fuldtidsstilling svarende til 240.00 kr. Et lignende beløb spares ved at reducere i normeringen i Bispecentrets cafeteria. I fremtiden skal serviceringen af serviceboligerne i Bispecentret dækkes af den normale personalenormering ligesom i andre af kommunens cafeterier. Endelig besluttede udvalget sig for at ændre på forholdene for kommunens hjemmeboende demente. Her valgte man en decentralisering, så de demente skal kunne aktiveres lokalt i de områder, de hører til. I dag samles de på Daghjemmet på Motellet. Ved at decentralisere kan man spare 80.000 kr. i materialer og kørsel. Normeringen for de to stillinger på området deles ud til de tre distrikter. Formanden for udvalget er tilfreds med udmøntningen af besparelserne: - Indfaldsvinklen er at se på ændringerne som instrument til at opnå de ønskede besparelser og at undgå bevidstløse salamibesparelser. I bedste fald kan der snige sig lidt udvikling ind som en tillægsgevinst, siger Helmuth Zickert (S).