Lokalpolitik

Besparelser på godt 20 millioner kroner på driften

Enighed partierne imellem giver en større styrke

HJØRRING:Med baggrund i arbejdet i kommunens stående udvalg lykkedes det økonomiudvalget af finde frem til godt 22 millioner kroner på driftsbudgettet. Herfra skal der dog trækkes godt 1,6 millioner kroner til øgede driftsudgifter, så man i alt når frem til 20,6 millioner kroner i besparelser på driften. Således er økonomiudvalget nu klar med arbejdet til budgetforslag 2003-2006 for driftsområdet. Byrådsmedlemmerne vil få udleveret det skriftlige materiale til budgetforslaget for driftsområdet i løbet af weekenden. I den næste tid skal udvalgene indsende forslag til besparelser på anlægsbudgettet for samme periode. 11. september bliver budgetforslaget udsendt. 18. september er budgettet til 1. behandling i byrådet, og 25. september er der frist for indsendelse af ændringsforslag til budgetforslaget. Økonomiudvalget vil på mødet 2. oktober udarbejde indstilling om ændringsforslag. Og budgettet skal så til 2. behandling i byrådet 9. oktober. - Mødet var en god opfølgning på weekendens budgetkonference, siger borgmester Bent Brown (S). Der var ingen vrissen. Der var tre knaster fra børne- og undervisningsudvalgets område, vi tog ud for at få en mere dybdegående gennemgang. Men det er ting, vi kan tage med senere, når der skal udarbejdes ændringsforslag. - Selvfølgelig er vi ikke enige på alle punkter, sådan er politik. Men der er ikke tale om noget fifleri. Vi tog fat ved nældens rod. Vi har længe været klar over, at driftsudgifterne i Hjørring Kommune har været for store. Men tidligere år er alt afgjort ved flertalsafstemninger. Nu, hvor vi efter sidste valg fik en bred konstituering i byrådet med Socialdemokratiet, Venstre og de konservative, har der været en helt anderledes tone, siger borgmester Bent Brown. At vi når til enighed, betyder også, at vi kommer ud med en langt større styrke. Den eneste, der står alene i byrådet er SF's Jørn Christiansen. Men han er også inde i varmen under budgetbehandlingen. - Jeg har meddelt Jørn E. Christiansen, at han kan deltage i økonomiudvalgets møde den dag, vi udarbejder indstilling om ændringsforslag. Og den invitation har han taget imod. På anlægssiden oplyser borgmesteren, at et budget på 50-55 millioner kroner vil være et godt udgangspunkt for kommunen.