Lokalpolitik

Besparelser på vej i Mariagerfjord Af Asbjørn Hansen asbjoern.hansen@nordjyske.dk MARIAGERFJORD: Det er slut med at skrabe flødeskummet af den fælles lagkage i Mariagerfjord Kommune. Hvis kommunen skal ud af sine økonomiske problemer, så skal der skæres

Et rædselsregnskab følges op af dystre prognoser, som formentlig vil kræve store nedskæringer

Mariagerfjords borgere må glæde sig over de naturskønne omgivelser, for det kommunale serviceniveau er på vej ud.Foto: Peter Langkilde

Mariagerfjords borgere må glæde sig over de naturskønne omgivelser, for det kommunale serviceniveau er på vej ud.Foto: Peter Langkilde

MARIAGERFJORD:Det er slut med at pille flødeskummet af den fælles lagkage i Mariagerfjord Kommune. Hvis kommunen skal ud af sine økonomiske problemer, så skal der skæres af både bunde og fyld. Det fremgik af byrådsmødet forleden, hvor medlemmerne vred både hænder og hjerner over det dårlige regnskab for kommunens første leveår. Et driftsunderskud på 26,5 millioner kroner mod budgetterede 38,4 millioner i overskud og næsten dobbelt så høje anlægsudgifter som budgetteret er trist regnskabslæsning, og det er en fattig trøst, at kommunen fik ekstraordinære indtægter i forbindelse med bodelingen blandt de gamle kommuner og amter på 57 millioner kroner. Gaver fra himmelen Det, der nager, er driften, for man kan ikke en gang til forlade sig på gaver fra "himmelen", som borgmester Hans Christian Maarup udtrykte det: - Og så vidt jeg kan se af de udmeldinger, vi har fået fra staten, undgår vi ikke at spare på driften. Vi kan ikke nøjes med at udskyde anlægsudgifter, sagde han. Grønthøstermetoden Venstres Mogens Jespersen ærgrede sig over det "værste regnskab", han nogensinde havde været med til at aflægge, og foreslog en generel besparelse på fem procent efter grønthøstermetoden, som altså vil ramme alle områder ens. Procenterne er der uenighed om, men ikke om, at besparelser er påkrævet. - Men jeg er sikker på, at vi inden for udvalgene løbende kan finde de nødvendige besparelser, sagde Poul Bergann (S), der som formand for sundheds- og omsorgsudvalget ellers sidder på et område, hvor serviceniveauet i høj grad er fastsat ved lov. Som en pelset ræv Det samme gør partifællen, Finn Cilleborg, der er formand for arbejdsmarkedsudvalget. Han manede ligeledes til besindighed med henvisning til, at man stadig ikke er kommet på plads efter kommunalreformen. - Det her er en overgang, som ræven sagde, da den blev pelset, bemærkede han. Læsset væltede Det, der også ryster byrådet, er det forhold, at alt så sent som i oktober tegnede - om ikke rosenrødt - så dog langt fra så dystert, som det endte. - Jeg har stadig ikke forstået, hvordan det kan se godt ud i tre kvartaler, og at læsset så fuldstændig kan vælte i det sidste. Havde vi været en privat virksomhed, havde vi lige så godt kunnet dreje nøglen om. Kunne vi ikke have fået besked tidligere, spurgte Lone Sondrup, Venstres gruppeformand. Forskydninger på 0,5 milliard Men nej. Det kunne man ikke, for kommunen havde ikke de fornødne værktøjer til at holde styr på udgifterne, forklarede Hans Christian Maarup, som dog forsikrede, at der allerede er taget en række initiativer for at rette op på manglerne. Ifølge borgmesteren skete der i løbet af sidste kvartal 2007 forskydninger på omkring en halv milliard kroner.