Børnepasning

Besparelser rammer kerneområder urimeligt hårdt

NORMERINGER:Tak til Inge Marie Krøier Sørensen og Esben Aaby Nielsen for deres relevante spørgsmål i forbindelse med budgetforhandlingerne og konsekvenserne for SFO"en, Vulkanen ved Østermarkskolen. Jeg skal forsøge at svare så konkret som muligt, med risikoen for at blive noget teknisk. I foråret fik alle udvalg meldt ud, at de skulle finde et teknisk råderum på 2 pct., og det gik vi så i gang med i Børne- og Skoleudvalget. Disse besparelser ramte bredt på hele børne- og skoleområdet, og det blev i alt et beløb på knap 9.mill. Vulkanen er kommunens største SFO. Den er normeret til 13.03 stilling og efter 2 procents besparelse giver det en normering på 12.88 stilling. Efter et bredt ønske i Sammenlægningsudvalget blev modulordningen med morgen, heldags og eftermiddagsmodul indført. Hvis forældre ved Vulkanen vælger efter den gennemsnitlige frekvens i de to kommuner, der har denne ordning nu, vil det give en normering på 12.02. Det betyder en lavere betaling for de forældre, der vælger eftermiddagsmodul og deraf også en lavere normering i SFO"en. Desværre har det vist sig, at de 2 procents besparelser ikke er nok. Økonomiudvalget har derfor meldt nye sparerammer ud og B/S – udvalget fik en ny spareramme på 8.mill. Selv om det her slet ikke er udvalgets kop te, fik vi en bunden opgave, som vi var nødt til at arbejde videre med. Vi havde et ekstraordinært møde, hvor vi fandt 4.5 mill. D.v.s. at vi faktisk mangler 3.5.mill, men vi kunne som udvalg ikke finde yderligere besparelser, og dem vi har fundet, ser vi gerne fjernet igen, da de rammer vores kerneområder urimeligt hårdt. Økonomiudvalget valgte at tage vores indstilling til efterretning, så vi slap for de 3.5 mill. men de 4.5mill. står stadig ved magt og de indebærer, at normeringen ved Vulkanen fremover bliver 12.20 stilling ved uændret antal fuldtidspladser og 11.39 stilling, hvis forældrene vælger eftermiddagsmodul som gennemsnittet. Den nye folkeskolelov betyder, at børnene i 1.-3.klasse har fået en times ekstra dansk og en times ekstra matematik. Det betyder så igen, at skoletiden er blevet længere og at børnene er kortere tid i SFO"en. Derfor er det foreslået, at åbningstiden er blevet reduceret fra 38 timer til 36 timer og at det skulle kunne dække behovet. M.h.t. spørgsmålet om tvungen ferielukning af 2 ugers varighed, kan jeg sige, at det forslag har ikke været på politikernes bord. Om det kommer, ved jeg ikke, men skulle det blive virkelighed, vil det efter min mening være naturligt, hvis én stor institution i hver af de fire største byer i Vesthimmerland er åben. Nu er det så vedtaget at sende budgetoplægget videre fra 1.behandling, og der arbejdes på højtryk for at finde løsninger, der ikke rammer børne-skoleområdet så hårdt, som oplægget lægger op til. Udvalget har overfor resten af sammenlægningsudvalget gjort rede for konsekvenserne, og vi krydser fingre for, at kommunen vil blive tilgodeset af staten i forbindelse med uddeling af ekstra midler, så vi kan få pillet en lang række af de mest uspiselige spareforslag af. Forkortet af red.