Besparelser rammer skolen hårdt

Skolevæsen 19. september 2002 08:00

SKOLEN: Lærerne på Nibe Skole har været samlet til fagligt møde mandag, for vi finder det meget uheldigt med de store nedskæringer, der skal finde sted på Nibe Skole. Vi vil her pege på, hvilke uheldige konsekvenser, det vil få for elever, forældre og lærere tilknyttet Nibe Skole: Da der ikke kan spares på undervisningstiden, vil politikernes besparelser ramme vigtige områder som samarbejdet med forældre, der er en af hovedhjørnestenene i skolens virksomhed, og bliver væsentligt forringet, hvilket vi ikke finder er i pagt med tiden, hvor vi eksempelvis taler om den "rummelige folkeskole", der kræver tæt kontakt med såvel elever som forældre i evalueringen af skolens virksomhed. Området, der kunne blive ramt af besparelser: skolepatruljearbejde, skolefester, klassefester, lejrskoler, hytteture, skolerejser og forældrerådsarbejde samt forældremøder og forældresamtaler. Hvad angår nedskæring på tilsynsområdet vil vi opleve, at lokaler og materialer vil blive nedslidte, ligesom vi har oplevet det med bygningerne på Nibe Skole, idet vedligeholdelses- og rengøringsudgifterne gennem mange år ikke har fulgt den almindelige prisudvikling. Desuden vil lærernes tid til forberedelse udhules, og forligspartiernes nedskæringer kan medføre manglende efteruddannelse af lærerne.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...