Besparelser sættes i værk

Men udvalg vil lytte til medarbejderes ønsker om anden beskæftigelse

Nok skal der lukkes ned, fyres en del medarbejdere, spares 12 mio. kroner og omdirigeres for 15,6 mio. kroner på arbejdsmarkedsområdet. Men Mariagerfjord Kommunen vil også lytte til medarbejdernes ønsker og så vidt muligt omplacere dem efter eget ønske. - Det her skal gå ordentligt til, lover udvalgsformand Finn Cilleborg (S). Dermed lytter udvalget til de mange medarbejdere både på Projektcenter og Jobcenter Mariagerfjord, som kommer i spil i forbindelse med den forestående omlægning af indsatsen. Projekter med kommunal aktivering nedlægges i stor stil til fordel for en direkte satsning på at bringe ledige ud på virksomhederne. Som inspiration besøgte udvalget nogle af de 16 virksomheder, som stiller uddannede mentorer - personlige rådgivere for de aktiverede - til rådighed. Herunder virksomheder som Føtex, ISS og Toprengøring. - Mentorerne udfører et kanonflot stykke arbejde. - Der bliver virkelig taget hånd om at løse den opgave, og håbet er selvfølgelig, at det kaster nogle varige job af sig, siger Finn Cilleborg.