Lokalpolitik

Besparelser sat på lavt blus

FREDERIKSHAVN:Der trækkes fra og lægges til på de kommunale lommeregnere i øjeblikket, for det er nu, omridset af næste års budget skal tegnes. Økonomiudvalget behandlede i går et oplæg fra forvaltningen til besparelser. De såkaldte omstillingsblokke. I spil er blandt andet seniorpolitik, fleksjob, rengøring og beredskab. Men også erhvervsmæssig markedsføring, IT og telefonbetjening risikerer at blive spareobjekter. De helt store sparemuligheder inden for eget område finder økonomiudvalget imidlertid på administrationskontoen. Men det er tvivlsomt, om byrådet vil gøre brug af spareplanen og i hvilket omfang. Borgmester Erik Sørensen (S) vurderer Frederikshavns udgangspunkt før budgetlægningen som "rimeligt fornuftig" efter regeringens aftale med Kommunernes Landsforening om næste års økonomi. Men han understreger, at kommunens regnedrenge ikke har gennemgået resultatet endnu. Erik Sørensen mener ikke, at der umiddelbart er behov for at skære i budgettet. - Hvis vi kører uændret videre, så tror jeg ikke, vi har behov for at finde besparelser, siger han. - Men hvis udvalgene, som det skete sidste år, lægger op til nye aktiviteter for mange millioner, så skal der betales med noget andet,. Derfor mener borgmesteren, at omstillingsblokkene er gode at have i baghovedet for byrådskollegerne de kommende måneder.