Børnepasning

Besparelser skærer benet over

SMERTEGRÆNSE:Rundt over hele landet gennemføres blokader i børnehaver og fritidsordninger, så pædagogerne ikke kan passe deres arbejde. Andre steder strejker pædagogerne, fordi de ikke mener de fremover vil kunne passe deres arbejde ordentligt med de besparelser, deres respektive kommuner lægger op til. Og vi forstår dem godt. Vi forstår godt de forældre, der arrangerer blokader, for nu er det simpelt hen nok. I Vesthimmerland kommune har man en vision om, hvordan vore børnehaver og fritidsordninger skal fungere i det daglige. En rigtig god vision, der skal medføre at vore børn får lært at være hele mennesker. Den enkelte institution skal lave læreplaner og en virksomhedsplan - der skal laves en ”barnets bog”, som skal følge barnet fra dagplejen og helt til skolen. Nyeste tiltag er arbejdet med de mange intelligenser. Alt sammen rigtig gode initiativer. Det kræver dog en stor indsats fra vore pædagoger, som i forvejen alt for ofte har været ramt af sparekniven. Men nu kan det ikke gå mere. De foreslåede besparelser indebærer, at der bare ikke bliver tid til alle de ting, som skulle være med til at føre daginstitutionernes vision ud i livet. Der er ikke tid til at se på hvert enkelt barn og vurdere dets styrker og svagheder. Der bliver ikke tid til omsorg og nærvær for det enkelte barn. Og det er bare ikke godt nok! Politikerne har bedt om at der bliver råbt op, hvis smertegrænsen er nået - hvis der er skåret for langt ind til benet. Hvis de foreslåede besparelser bliver gennemført, er man i den nye Vesthimmerland Kommune efter vores mening i færd med at skære benet over! Som forældre har vi krav på, at vore børn bliver trøstet, hvis de falder og slår sig. Vi har krav på, at der er tid til at følge vore børn på toilettet. Vi har krav på, at pædagogerne i børnehaverne og fritidsordningerne har tid til vores børn. ALLE børnene. Og det har de ikke hvis det her bliver til en realitet.