Skolevæsen

Besparelser tvinger skoler til lovbrud

Skoleledere skriver åbent brev til kommunen

THY:Skolerne i Thy kan ikke overholde lovens krav, hvis Thisted Byråd vælger at gennemføre de varslede besparelser på 2,12 mio. kr. på normalundervisningen. Det mener Skolelederforum i Thisted Kommune: ¿Skolelederforum skal gøre opmærksom på, at det ikke er muligt at føre denne besparelser ud i livet inden for den gældende lovgivning¿, står der i et åbent brev til såvel børne-, familie- og kulturudvalget som Thisted Byråd. Brevet er underskrevet af formanden for Skolelederforum, Ole Jørgensen. Skolelederne gør opmærksom på, at stort set alle skolers timefordelingsplan ligger så tæt op af folkeskolelovens minimumstimetal, at ¿yderligere nedskæringer ikke er realistiske¿. Skolelederforum opfordrer Thisted Byråd til at tage ansvaret for, hvordan besparelserne på normalundervisningen skal føres ud i livet.