Skolevæsen

Besparelser uden hoved og fornuft

Er der nogen, der ved, hvad der blev besluttet på sidste kommunalbestyrelsesmøde angående skolebesparelser? Jeg tror det næppe.

Gunhild Bach Nielsen.

Gunhild Bach Nielsen.

Flertallet (VTO) forlangte en tænkepause, og derefter meldte man ud med en ren "genistreg", som efter min mening er uden hoved og fornuft. Der skal spares halvdelen af 4, 5 mio. på specialundervisning i 2009, og halvdelen af 8,7 mio. i 2010. Den anden halvdel af beløbene skal spares på skoleområdet bredt. Jamen er specialundervisning ikke en del af skoleområdet? Specialundervisning består af forebyggende tiltag, eksempelvis læsekurser, af enkeltintegration med støttetimer - og endelig af specialklasser. Hvor er det, der skal spares? Det sagde flertallet ikke noget om. Og på skolerne må der derfor herske ekstrem usikkerhed om, hvem der skal fyres. Eller er det måske i Special-SFO, besparelsen skal hentes? - for så er det jo en helt anden personalegruppe, der må holde for. Men en ting er de dårlige arbejdsvilkår for vore lærere og pædagoger. Noget andet er den forringelse af tilbud til de svageste elever, som der lægges op til. I det ubehagelige sparekatalog, som vi politikere er blevet præsenteret for under dæknavnet Udviklingsplan 2009 er der på specialundervisningsområdet to spareforslag, som jeg vil advare kraftigt mod at tage i brug. Det første - og største - beløb foreslår forvaltningen sparet på enkeltintegration - altså på muligheden for, at en elev kan få et antal støttetimer for at kunne få udbytte af at blive undervist i normalklassen. Der skrives direkte, at hvis der er tale om elever med betydelig og varig nedsat funktionsevne, visiteres til specialklasse. Her må jeg påpege, at det ikke er lovmedholdeligt. Alle i skoleledelsen må da vide, at hvis et barn har behov for støttetimer - hvad enten det er 12 eller 15 eller andet, så er det, hvad barnet skal have. Og så kan et specialklassetilbud af økonomiske grunde ikke komme på tale. Lovgivningen har heldigvis beskyttet de svage elever mod den slags overgreb. Det andet store beløb vedrører specialklasserne. Her foreslås en forringelse i kvaliteten på de specialklasser, der skal hjælpe vore allermest belastede børn. Det synes jeg i sig selv må være svært at have vilje til. Men der har også sneget sig en besparelse på de utilpassede unge ind i forslaget. Det drejer sig f.eks. om Ungdomsskolens projektklasse og Aktivklassen i Aabybro. Tiltag, som tager fat om de unge, der hvor de er, og som har dygtighed til at få dem ind på en god bane. Konsekvensen af besparelse her er ret nem at få øje på. Nemlig flere store børn og unge, der dasker rundt og laver tossestreger. Men i det hele taget må jeg sige, at der er INTET i de forelagte forslag, som har nogen som helst element af udvikling i sig. Vi gør det ikke godt for eleverne i Jammerbugt Kommune, når vi planlægger og går med til den slags uhyrligheder. Af Gunhild Bach Nielsen, Pakhusvej 7, Brovst, medlem af Jammerbugt Kommunalbestyrelse (R).