Lokalpolitik

Besparelserne vil koste job

Politikere skal finde 40 mio. kr. i besparelser, når de torsdag-fredag tager på budgetseminar

Der vil ske afskedigelser i Brønderslev Kommune. Det kan ikke undgås. Det står klart efter byrådets 1. behandling af budget 2011. Opgaven går ud på at spare 40 mio. kr. Det er den bundne opgave, byrådet har, når det torsdag-fredag i næste uge drager på budgetseminar. Borgmester Lene Hansen (S) fremlægger på mandag sine forslag til besparelser for byrådets medlemmer - Men det er et forhandlingsoplæg, understreger hun. Vil gøre ondt Lene Hansen mener, at hun som borgmester har en forpligtigelse til at komme med et udspil. Hun lægger heller ikke skjul på, at det kommer til at gøre ondt. Men hun tør ikke udtale sig om antallet af job, der forsvinder. Lene Hansen har i år i forbindelse med budgetproceduren haft et arrangement for 100 brugere i Brønderslev Kommune, som skulle give deres bud på, hvor de mener, at der er penge at hente. - Det er en vejledning. Og nogle af tingene er da også med i mit oplæg, fortæller hun. Flere i klasserne Der er tre store områder, der uden tvivl vil fylde meget på budgetseminaret. Der skal ske en afklaring omkring et storkøkken, omkring Plejecentret Risagerlund og så skal en debat om skolestrukturen skydes i gang. En af de ting, der er i spil, er en forhøjelse af klassekvotienter fra 26 til 28. I dag er den gennemsnitlige klassekvotient mellem 19 og 20. - Der skal flere elever i klasserne, siger Lene Hansen. Der tales også om at ændre i timefordelingstallet, men så det holdes inden for lovens rammer. Sker det, vil det koste lærerstillinger. Der er forslag fremme om, at der skal bygges et nyt storkøkken. Men dét kan der lånes til. Brønderslev Kommune kan i 2011 låne 11,8 mio. kr., der er øremærket til learncenter, køkkenrenovering og opførelse af et bofællesskab for psykisk handicappede.