Bestemt grund til frygt

Daniel Kristian Ortved Petersen skrev (27.10.): "Ubegrundet frygt for islam". En påstand, som undertegnede havde overset, hvilket jeg beklager.

Daniel mener, at islamisk overherredømme i Europa er ¿totalt urealistisk¿. Det er total mangel på viden om fakta fra Daniels side. For at begrunde det udsagn, kan der kort henvises til nogle få, men vigtige EU-strategier, der vedrører emnet: I 1973, da EU blev kaldt EF solgte EF-toppolitikere Europa til Islam for olie til rimelige priser gennem oprettelsen af Konventionen, Den europæisk-arabiske dialog. De aftaler åbnede for den store invasion af muslimske indvandrere til Europa, der nu tæller omkring 30-40 millioner, der ifølge aftalerne er lovet alle vitale rettigheder i EU-modtagerlandene. Aftalerne er siden fulgt op med Barcelona-erklæringen 1995: Euromediterranien-aftalen indgået mellem EU, Marokko, Algeriet, Tunis, Ægypten, Jordan, Det palæstinensiske Selvstyre, Syrien, Libanon, Tyrkiet og Israel: Omfattende politisk partnerskab om bl.a.: 1. Oprettelse af frihandelsområde samt fra 2010 start på økonomisk sammensmeltning. 2. Væsentligt flere EU-penge til partnerne og 3. Kulturelt partnerskab. Dokumenterne blev underskrevet 8.-9. december 2007. I EU-regi: Anna Lindh Fond for dialog mellem kulturer 2005. I nævnte Fond blev tilføjet som arbejdspapir Olaf G. Hansens tale i Rabat, Marokko, 13.juni 2005, Dansk Center for Kultur og Udvikling (CKU). Talen indebar fremstød for islamisk kultur, udmøntet for alle dele af samfundets bærende institutioner. UNESCO Kulturkonventionen 20. 10. 2005 forpligter til multikultur: ¿Det enkelte medlemsland modtager sine kulturpolitiske retningslinjer fra UNESCO¿. Alle eksisterende konventioner er naturligvis inkorporeret i FORFATNING FOR EUROPA, der nu hedder Lissabon-traktaten, samt EU¿s charter om grundlæggende (politiske) rettigheder. Der er mange synlige beviser på Islams hensigter, Verdensherredømme. Fremfærden foregår i tråd med kendte planer ud fra Koranens ord (påbud). Utallige beretninger fra nær og fjern om de accelererende voldshandlinger, mord, voldtægter, chikanerier, ildspåsættelser og ødelæggelser, der foregår og indgår i planerne, kan ikke bortforklares. Daniel prøver at være morsom og bedrevidende om muslimers fremtoning på andres bekostning. I den sag kan Daniel godt stikke piben ind. Mon ikke det vil være på sin plads at slå fast, at der ikke er nogen anstændighed i at tage afstand fra eller være negativ over for folk generelt fra nogen etniske grupper. Derimod tager jeg dyb afstand fra alle mennesker uanset etnisk tilhørsforhold, der udviser hæslig voldelig og anden kriminel destruktiv adfærd, samt løgnagtighed. ¿At opfattelsen af hustruvold er en del af islam er forkert¿ - hvor mon Daniel har samlet den op? Måske fra Wahid Petersen, det lyder som en af hans fra hans propagandavirksomhed. Læs Koranen, hvori muslimske kvinders status og retsforhold tydeligt fremgår, det er horrible forhold, som kvinder er underlagt. Et andet nederdrægtigt fænomen i islam er Taqija, tilladt løgn over for ikke muslimer. En af de populære er, at alle terror- og voldshandlinger er ¿misforstået islam¿. Det er kun naive og forræderiske vesterlændinge, der hopper på den, EU har nedfældet ¿postulatet¿ i ordlisten over forbudte ord! Ifølge Koranen: ¿Med sværdet skal vi sejre¿!¿ Sværdet forekommer ofte som islamisk symbol, f. eks i det saudiarabiske flag. Der er ikke religionsfrihed i Danmark, men trosfrihed ¿ og slet ikke religionslighed, jævnfør Danmarks Grundlov. Den ofte hørte vrøvlesnak om trosforhold/ religion, afslører som regel uvidenhed, og det er trist, at det er meget udbredt. Historiske fakta er blevet tendentiøse, det hindrer ofte selvstændige vurderinger og eftertænksomhed, men målet helliger midlet! Til Daniels ¿belæring¿ om HCR, Saudi Arabisk Menneskerettighedskommissions vejledende besøg i København ¿lov til at fortælle¿¿ er der fortsat at sige, at den flok kan blive hjemme. I Danmark gælder danske love og bestemmelser, ordet ytringsfrihed er helt malplaceret i den sammenhæng. Jeg kan varmt anbefale Daniel at sætte sig lidt ind i Hadithen, Koranen og Sharialovene, samt de historiske fakta om de grusomheder, der er og bliver begået alle steder i verden, hvor islam fører sig frem. Den ¿viden¿ og holdninger, som Daniel sidder inde med vedrørende islam, der er en totalitær lovreligion, har han sikkert fået gennem en solid indoktrinerende opdragelse, som den meningsdannende ¿korrekte¿ politiske elite har trumfet igennem i undervisningsinstitutioner og i medierne ¿ holdninger, som er indeholdt i de bestemmelser EU afstikker (jævnfør ovennævnte). Ja, jeg frygter i høj grad de forandringer, som bliver følgen af, at Europa har smidt sig på ryggen for Islam. Frygten er rettet imod de uskyldige børn, der vokser op og bliver ofre for følgerne. Til Daniel, der sympatiserer med islam og en verden med fremadskridende islamisk styring, hvilket tillige vil ske på grund af den demografiske udvikling ¿ og går ind for en verden ¿i et globaliserings- og samtidssamfundsmæssigt øjemed¿, der nødvendigvis må tage form efter Orwells roman ¿1984¿ for at kunne fungere, og som EU er på det rene med ¿ kan jeg kun sige: Velbekomme!