Lokalpolitik

Bestemt type tage bliver ikke forbudt

Kun i Hasseris Enge skal regler hindre glimtende tage

HASSERIS:Selv i overskyet vejr giver nogle af tagene på de ny huse i Hasseris Enge kraftige blink, der både generer beboere i andre områder og folk, der går tur i området. Derfor bliver såkaldt glaseret tegl forbudt i den ny lokalplan for området. Da byrådet behandlede forslag til ny lokalplan for området slog tidligere teknisk rådmand Ib Rasmussen (S) til lyd for, at glaserede tage i det hele taget bliver forbudt i nyt byggeri i Aalborg Kommune. Det bliver der dog ikke på nogen måde lagt op til fra teknisk forvaltning. - Der er specielle problemer i Hasseris Enge, fordi der er et meget stærkt lys, og det giver blinkgener, siger stadsarkitekt Knud Tranholm. I forslaget til ny lokalplan for engene bliver det nævnt, at de blinkende tage kan ødelægge udsigtsmulighederne over området. Knud Tranholm forestiller sig dog ikke, at det generelt vil blive sådan, at tage med glaseret tegl ikke bliver tilladt i Aalborg Kommune: - Der er jo bygninger, som glaseret tegl egner sig godt til. Men der er også tilfælde, hvor folk søger rentefri lån til nyt tag, hvor de nævner muligheden for at udskifte rødt tegl med glaseret tegl. I en række tilfælde vil det være en misforståelse, og vi har også sagt nej til flere sådanne ansøgninger. Stadsarkitekten har ikke umiddelbart finde andre eksempler end den ny lokalplan for Hasseris Enge på, at glaseret tegl ikke er tilladt. Første etape af byggeriet i engene er ved at være færdig, og her er der allerede sket det, at en del huse har glaseret tegl, og det ændrer den ny plan ikke ved. Den ny lokalplan bliver primært lavet for at tillade et højere bygningshøjde end nu. Den maksimale højde blvier sat op fra 6,5 meter til 7,5 meter. Det ny forslag har allerede givet en del politisk diskussion, idet nogle byrådsmedlemmer finder bestemmelsen om tagenes udseende for restriktiv.