EMNER

Bestil en stak kopier

Det er helt efter bogen for politisk opposition, når Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre nu kræver en dansk undersøgelse af grundlaget for at gå i krig mod Irak. Præsident Bush og premierminister Blair vil begge undersøge de oplysninger, de fik fra efterretningstjenesterne om Saddam Husseins masseødelæggelsesvåben - oplysninger, der medvirkede til beslutningen om at gå i krig. Men statsminster Anders Fogh Rasmussen (V) afviser en lignende undersøgelse i Danmark - for der er intet at undersøge, som han siger. Den danske beslutning om at gå i krig blev truffet på et åbent politisk grundlag; først og fremmest fordi Saddam Hussein trods talrige advarsler nægtede at rette sig efter resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd, understreger Anders Fogh Rasmussen. Det argument er såre fornuftigt. En dansk undersøgelse vil være endnu et af de slag i luften, som en opposition elsker, men som intet fornuftigt indhold har. De danske efterretningstjenester har næppe været i besiddelse af én eneste information, som deres amerikanske og britiske kolleger ikke også har kendt til, så de danske politikere kan nøjes med at bestille et antal kopier af de to udenlandske undersøgelser, når de er færdige. Til gengæld rejser tvivlen om, hvorvidt masseødelæggelsesvåbnene overhovedet eksisterede, en anden debat: Hvis FN's våbeninspektører havde fået lov at fortsætte og fortsætte og fortsætte, som en række lande med Frankrig i spidsen (og den danske opposition) ønskede, uden at finde ret mange våben, ja, så havde den logiske konsekvens af oppositionens totale fokus på våbnene været, at Saddam Hussein stadig regerede Irak i frygt og terror. Så havde irakerne formentlig stadig levet under barske FN-restriktioner og befolkningen i nabolandene stadig levet i frygt for angreb fra Irak. Masseødelæggesesvåbnene var en af mange gode grunde til at fjerne Saddam Hussein fra magten. Men der var andre: Hans konsekvente sabotage af samarbejdet med FN, hans bizarre undertrykkelse af Iraks befolkning og den trussel, han udgjorde for hele Mellemøsten. Verden blev et bedre sted med hans fald.