Frederikshavn

Bestillings-kontor til Sindal

Taxasammenslutningerne i Vendyssel centraliserer, og det medfører, at det fælles bestillingskontor i Frederikshavn flytter og sammenlægges med bestillingskontoret i Hjørring. Det ny, fælles bestillingskontor placeres i landsdelens geografiske tyngdepunkt, Sindal. Flytningen bekom ikke teknisk udvalg vel, da det forleden behandlede sagen. Udvalget udtaler, at det havde været ønskværdigt, om sammenlægningen var sket i Frederikshavn. Men udvalget vil dog ikke modsætte sig Taxas plan. Flytningen indebærer, at en halv snes arbejdspladser flyttes ud af kommunen.