Bestyrelse: Forfejlet politik bag skoleudbygninger

Skolebestyrelse i Højene undrer sig over politikeres valg

HJØRRING:- Skolebestyrelsen er af den opfattelse, at det er ført en forfejlet politik vedrørende skoleudbygninger. Der er ganske enkelt ikke vist rettidig omhu. Vi ønsker ikke at betale prisen for denne fejl i form af elendige lappeløsninger. Sådan siger formanden for skolebestyrelsen ved Højene Skole, Bjarne Bang. Han udtaler sig i relation til det dilemma, der er i, at mens Højene Skole har meget stor tilstrømning af elever uden af have fysisk plads til dem, så kunne naboskolen - Holmegårdskolen - godt bruge nogle flere elever. Holmegårdskolen er netop ombygget for 32,5 mio. kr., mens Højene Skole er ombygget for 11,5 mio. kr. Og i følge Bjarne Bang er der markant færre kvadratmeter pr. elev på Højene Skole i forhold til på Holmegårdskolen. Ikke misundelse - Der er overhovedet ikke tale om misundelse fra Højene Skoles side men udelukkende dyb undren over, hvorfor forvaltning og politikere har valgt at foretage en så massiv udbygning af en skole, hvor elevtallet er faldende og undlade at udbygge Højene Skole. Højene Skole er placeret i et område, hvor der for øjeblikket foretages store udstykninger. Der sker udstykninger i et område, hvor der er planlagt oplyst sti-forbindelse til Højene Skole med en afstand på under en kilometer, mens der til Holmegårdskolen er mindst den dobbelte afstand med færdsel på den stærkt trafikerede Tørholmsvej, siger Bjarne Bang. Han oplyser, at skolen på et tidligt tidspunkt har gjort embedsmænd og politikere opmærksomme på forholdene. - Også på et tidspunkt, hvor der rent faktisk kunne have været gjort noget, men da ønskede man ikke at lytte. Det er baggrunden for, at bestyrelsen mener, der er ført en forfejlet politik på området, siger Bjarne Bang. Da NORDJYSKE talte med formand for børne- og undervisningsudvalget, Else Købstrup (V) om sagen, havde hun netop fået det brev, som skolebestyrelsen har sendt til politikerne og havde endnu ikke læst det i sin helhed. Men hun oplyser, at det ligger fast, at skolens muligheder for at sige nej til elever fra andre distrikter vil blive et emne for nærmere debat først i det nye år.