Bestyrelse fuldtallig

BRØNDERSLEV:Det lykkedes Brønderslev Badminton Club at få alle pladser besat på generalforsamlingen. Carsten Hansen, Povl-Erik Halmind og Lis Sørensen ønskede at udtræde af bestyrelsen. De blev afløst af Pia Glad, Jette Holm og Jens Peter Jørgensen. Per Hardahl blev genvalgt til formand uden modkandidat. Generalforsamlingen godkendte et forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændring, der medfører, at bestyrelsen kan have et variabelt antal medlemmer samt mulighed for at få spredt opgaverne ud på flere hænder. Nyt er det også, at bestyrelsen selv vælger formand.