Bestyrelse låner penge til efterskole

Den nyvalgte bestyrelse forsøger at låne penge til etablering

RANUM:Den nyvalgte bestyrelse er gået i gang med at finde pengene til at oprette og drive den nye efterskole i Ranum. Bestyrelsen har fået udarbejdet et budget af et revisionsfirma på 12 mio. kr., hvoraf størstedelen af pengene skal lånes i en kreditforening. En mindre del af pengene skal lånes i en lokal bank, og de sidste 500.000 kr. skal bestyrelsen selv finde. Arbejdsgruppen, som startede arbejdet med at oprette en efterskole, har allerede søgt EU-midler hos Leader+, men er kun blevet lovet 230.000 kr. indtil videre. Det er fordi, fonden ikke har flere penge i puljen at dele ud af, men hvis der pludselig kommer flere penge, står Ranum Efterskole først i køen til at få flere penge. Ny bestyrelse Torsdag holdt arbejdsgruppen stiftende generalforsamling, hvor de knap 50 fremmødte valgte en bestyrelse for skolen. Bestyrelsen har endnu ikke konstitueret sig, men består af Olav Storm, Dan Christophersen, Erik Knudsen, Søren Christensen, Lise Dolleris og Camilla Bermann. Kommunalbestyrelsen i Løgstør Kommune har valgt Ninni Gjessing (R) som repræsentant i bestyrelsen. Nigel Hopwood og Marianne Badstue blev valgt til suppleanter. To linier Bestyrelsen har lavet en brochure om Ranum Efterskole, som fortæller om værdigrundlaget, de forskellige boformer på skolen og de to linier, skolen tilbyder. Linjerne natursport og imagination skal give et sammenspil mellem det faglige, de sociale og kreative kompetencer, som eleverne skal lære. Bestyrelsen forestiller sig, at imagination skal tilbyde multimedier, drama, billedkunst, musik, film, psykologi og filosofi. Linjen natursport skal give mulighed for at dyrke skiløb, klatring, dykning, sejlads og skydning. - Det, der skal gøre skolen attraktiv for elevene, er, at vi samarbejder med lokale partnere, fortæller Ninni Gjessing. Der er allerede lavet en aftale med Ranum Seminarium om, at efterskolen kan få lov at leje sig ind i seminariets lokaler til de kreative fag, så efterskolen ikke behøver at have specielle lokaler til det. Bestyrelsen konstituerer sig snarest og arbejder videre med finansieringen, da der skal søges tilladelse hos Undervisningsministeriet til at oprette en efterskole. Det skal ske mindst et år før skolestart, som er planlagt til august 2004.