Bestyrelse slipper tøjlerne

Kulturudvalget siger ja til at overtage driften af Knaberscenen

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Knaberscenen blev indviet i 2001 med en Pipi Langstrømpe-forestilling.

Et stort ønske hos bestyrelsen for Knaberscenen i Aalestrup er på vej til at gå i opfyldelse, nemlig at kommunen overtager driften. Et første stort skridt i den retning er netop taget. Kultur- og fritidsudvalget besluttede på sit seneste møde at indstille til byrådet, at Vesthimmerlands Kommune fremover står for driften af Aalestrups kulturelle samlingssted. Baggrunden for, at Knaberscenens bestyrelse gerne vil slippe tøjlerne, kan koges ned til: For stort arbejdspres. Af dens ansøgning til kommunen fremgår det nemlig, at bestyrelsen finder arbejdet med den daglige drift meget tidkrævende, og at det bl. a. har bevirket, at den ikke har haft overskud til at udvikle Knaberscenens kulturelle tilbud. Ligeledes kan det tidkrævende arbejde betyde vanskeligheder med at finde folk, der vil tage slæbet. Bestyrelsen har for tiden en ubesat post, så man frygter, at det ikke lykkedes at finde ny medlemmer. Ejer af Knaberscenen, som er en væsentlig del af Knabergården i Aalestrup, er i for vejen Vesthimmerlands Kommune, mens driften varetages af den selvejende institution Knaberscenen. - Vi er indstillet på, at kommunen formelt overtager driften og indstiller det til byrådet. Men samtidig mener vi, at Knaberscenen fortsat skal være lokalt forankret. Derfor vil vi tage en snak med dem, der bruger stedet, så de også fremover kan få indflydelse på tingene, siger formanden for kultur- og fritidsudvalget, Torben Myrup (V). En mulighed i den forbrindelse er oprettelse af en brugergruppe, ligesom det har været nævnt, at den daglige ledelse kunne lægges ind under biblioteket. Hos formanden for Knaberscenens bestyrelse, Hans Henrik Jepsen, vækker kultur- og fritidsudvalgets beslutning stor tilfredshed: - Jeg er meget glad for at høre, at kommunen nu er på vej til at overtage driften, som vi har haft ansvaret for i fem-seks år. Arbejdet er meget tidkrævende og mest haft karakter af pedelarbejde. Det betyder, at det er svært at få folk til at gå ind i bestyrelsen, ligesom der heller ikke er så mange kræfter til arbejdet med selve de kulturelle aktiviteter, siger Hans Henrik Jepsen. Penge til rengøring Knaberscenen var i øvrigt også på kultur- og fritidsudvalgets dagsorden i anden forbindelse. Bestyrelsen havde nemlig søgt om tilskud til rensning af stole og rengøring af gulvet i salen. I sin ansøgning nævnte bestyrelsen også, at den ikke selv kan udføre arbejdet - eller finder pengene på dets eget budget. Der er blevet indhentet et tilbud på arbejdet. Det lyder på 10.000 kr. og udvalget bevilgede et beløb af denne størrelse.

Forsiden