EMNER

Bestyrelse trækker i arbejdstøjet

Skelund Landsbyforening har fordelt pladserne

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen i Skelund Landsbyforening konstitueret sig således: Jess Laursen, formand, Vibeke Nielsen, næstformand, Peter Muhl Nielsen, sekretær, Niels Kjær, Helle Ladefoged, Ketty Olesen, Erik Byrgesen (nyvalgt) samt suppleanterne Louise Lykke Jørgensen (nyvalgt) og Anders Andersen. Else Gade er kasserer og Elsa Zætterberg har det daglige opsyn med "Den Bette skole". Ud over de mange små og store løbende gøremål arbejder landsbyforeningen i 2008 på at få bygget en ny bålhytte ved Elkæret, Jacob Seedorf arbejder med at udvikle hjemmesiden www.skelund.dk, og så er man i gang med at nedsætte en tænketank, som skal holde liv i Skelund i fremtiden. Endelig arbejdes der på at få lavet et nyt boligområde i Skelund.