EMNER

- Bestyrelsen demonstrerer stor arrogance

SÆBY:Fonden for Nellemanns Have offentliggør lørdag den 3. juni 2006 en redegørelse om situationen vedrørende ”haven”, som fonden ser det. Og som vi længe har fattet dens holdning, slutter man med at skrive; citat: ”Med dette (indlæg) er det bestyrelsens håb at undgå fortsat mediediskussion uden faktuelle oplysninger, og at alle vil forstå nødvendigheden af, at projektet gennemføres til gavn for lokalsamfundet”. For det første mener vi, at der har været en del saglige indlæg og læserbreve i pressen i de seneste måneder, som støtter havens fortsatte eksistens i sin helhed. Meldingen om, at projektet gennemføres til fordel for lokalsamfundet, kan vi ikke give fondsbestyrelsen medhold i, da vi mener, at netop vores plan, der går ud på at vedligeholde haven i Nic. Nellemanns ånd, og som på sigt vil have langt større betydning for såvel lokalsamfundet som for den kommende turisme, end det vil være at bebygge størsteparten af haven. Fondsbestyrelsen demonstrerer med sin holdning stor arrogance over for de mennesker, der søger at redde Haven i Nic. Nellemanns ånd, idet fondsbestyrelsen betragter tilsagnet fra folk der vil give en håndsrækning, som urealistisk; citat: ”da tilsagnet efter bestyrelsens bedste overbevisning ikke ville være forpligtigende og derfor ikke tilstrækkeligt fremtidssikret”. Hvordan kan fondsbestyrelsen tillade sig at betragte vore løsningsmodeller som urealistiske, når den ikke på nogen måde har villet gå i dialog med os for at drøfte mulige løsninger. En sådan holdning betragter vi som en arrogance uden sidestykke. Fondsbestyrelsen hævder ved anden lejlighed, at kassen vil være tom om otte år. Hertil vil vi svare: giv os blot den halve tid til at bevise, at vi kan løfte opgaven. Se til, hvordan det går for havefolkene i Bangsbo, hvorfor skulle vi her i Sæby være mindre egnede til opgaven? Af øvrige hovedpunkter må nævnes: Haven har i perioder været passet af langtidsledige, hvor kommunen har dækket udgifterne. (oplyst af fondsbestyrelsen ifølge Nordjyske) og hertil føjer man, ”Kun i helt begrænset omfang har dette mandskab besiddet sagkundskab vedrørende havebrug, hvilket Haven efterhånden bærer præg af. Det har haft den virkning, at Haven’s særpræg og finesser efterhånden er ved at forsvinde”. Dertil vil vi svare, at de langtidsledige har utvivlsomt løst opgaven efter bedste evne, og her kan fondsbestyrelsen ikke frasige sig sit ansvar for, at det alene er dens opgave at tilse, at arbejdet blev udført på rette måde - ingen andre kan have ansvaret herfor. Videre skriver man: citat ”Bestyrelsen har” ”gennem de seneste 10 – 15 år arbejdet med forskellige projekter i bestræbelserne på at finde en fremtid for haven ved at søge indtægtsgivende aktiviteter tilført fonden. De bestræbelser, der er kommet til offentlighedens kendskab, har tilsyneladende kun gået på at bebygge paradishaven i en eller anden form. Eksempelvis som at søge at gennemføre projekter, og som man selv skriver det.”Et museum for naivistisk kunst og arbejdende værksteder”. ”På dette projekt blev ofret betydelige offentlige midler og betydelig vederlagsfri tidsanvendelse af bestyrelsen og andre interesserede personer”. Fondsbestyrelsen meddeler videre: ” Da bestyrelsen ikke kunne opnå tilsagn om alle de offentlige og private midler på ca. 40 mill. DKK, som var en forudsætning for at skabe det tiltænkte kulturelle ”Fyrtårn” i Sæby. Hvordan var det nu lige, det var, var der ikke noget med, at der også dengang var stor modstand fra borgernes side? Fondsbestyrelsen erklærer desuden, at den ”de seneste 3 – 4 år (har) arbejdet videre med visionen og aftalt med et seriøst udviklingsfirma, arkitekt og havearkitekt om at klare opgaven. Som betaling modtager fonden et så tilstrækkeligt beløb, at dette kan finansiere en tiltrængt renovering af den resterende del af haven – nemlig ”den oprindelige have” og ”vandhaven”. Den resterende del af haven – her kommer vi til et kritisk punkt – tør fondsbestyrelsen opgive, hvor mange procent, der bliver tilbage, når frasalget er gennemført? Det kunne være meget interessant at få oplyst. Og hvor mange millioner er det nu, der ville komme ind, når frasalget er gennemført, og hvor mange generationer frem i tiden er det i grunden, at fondsbestyrelsen vil sikre sig. Faktum er, at det havde været en god ide, om fondsbestyrelse for længst havde taget en dialog med byens borgere, i så fald havde mangt og meget set bedre ud for både fonden og et af Sæbys betydeligste kulturmiljøer Nellemanns Have, og dens omgivende natur.