Frederikshavn

Bestyrelsen for Strandby Friti

STRANDBY:Nu skal forældrene på banen i sagen om regnskabsrod i Strandby Fritidscenter. Bestyrelsen for den selvejende institution indkalder til ekstraordinær generalforsamling med kun to punkter på dagsordenen, nemlig en orientering om sagen og en tillidsafstemning. Skulle det vise sig, at forældrene ikke fortsat har tillid til bestyrelsen, vil denne fratræde, og der skal så vælges en ny. Viser afstemningen på aftenen derimod, at bestyrelsen stadig nyder tillid blandt forældrene, vil denne fortsætte sit arbejde. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes torsdag den 19. maj. -bjørn