Løgstør

Bestyrelsen på plads i Løgstør

Golfklubbens formand genvalgt

Medlemmerne i Løgstør Golfklub har tilsyneladende stor tillid til den siddende bestyrelse. I hvert fald blev de tre bestyrelsesmedlemmer genvalgt, som var på valg på årets generalforsamling. De 3 genvalgte bestyrelsesmedlemmer var klubbens nuværende formand Edvard Andersen, klubbens koordinator med eksterne samarbejdsparter Asbjørn Berge, og klubbens sekretær og webmaster Ole Berg. Valget fandt sted uden modkandidater og med stor applaus. Generalforsamlingen skulle derimod vælge 2 nye suppleanter, idet de nuværende Peder Pedersen og Hans Tranberg havde ønsket at udtræde. Som nye suppleanter blev foreslået og valgt Lissy Lind og Per Søborg. Suppleanterne deltager med fuld taleret i alle bestyrelsesmøder, ligesom de også tildeles arbejdsopgaver og ansvarsområder i klubben. Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med genvalg på alle posterne. Edvard Andersen fortsætter således som klubbens formand. Allan Nielsen fortsætter som næstformand og kasserer. Marianne Bang fortsætter med medlemsregistrering og handicapudvalget, men Chris Palm fortsætter som formand for sponsorudvalget. Tonni Jørgensen beholder posten som baneudvalgsformand og Asbjørn Berge med kontakten til eksterne samarbejdsparter, og endelig fortsætter Ole Berg som sekretær og webmaster. Lissy Lind har som nyvalgt suppleant påtaget sig jobbet som formand for et nyt serviceudvalg primært i klubhuset. Per Søborg fortsætter sit job med afvikling af begynder- og kaninmatcher, ligesom han deltager i regelundervisning af golfskoleeleverne.